Ambassadors WWB naar Wereldjongerendagen 2019 in Panama

Van 13 tot en met 30 januari 2019 vindt er opnieuw een internationale bijeenkomst plaats van ‘Ambassadors of a Worldwide Brotherhood’, wederom met jongeren uit Indonesië, Oost-Timor, Kenia, Tanzania, Namibië, Brazilië en Nederland, gerelateerd aan de Wereldjongerendagen in Panama. De jongerenbeweging Ambassadors WWB is een initiatief van de Fraters CMM. Programma: Juni-december 2018: lokale voorbereidingsdagen…

Lees verder

Vastenactie 2018, Petrus en Pauluskerk, Tilburg

Gevangen zijn ook mensen In aanloop naar Pasen 2018 zet de Petrus en Pauluskerk in de Parochie De Goede Herder te Tilburg zich in voor een project van de Fraters CMM in samenwerking met de Fr. Grol’s Welfare Trust: ‘Prisoners are People too’. Deze stichting houdt zich bezig met het welzijn van gevangenen in Kenia,…

Lees verder

Zegening en installatie relikwie Vincent de Paul

Tilburg, 25 januari 2018 – Op donderdag 25 januari werd een bijzondere relikwie van St. Vincent de Paul ingezegend en geplaatst in de kapel van het Generalaat van de Fraters CMM. Dit gebeurde tijdens een Eucharistieviering en aansluitende gebedsviering. Pastoor Frank Lemmens ging voor in de viering. Relikwie In 2017, tijdens de viering van 400…

Lees verder