Wat we doen

Fraters werken in huis én buitenshuis. Hun huizen liggen midden in de wereld en dat is met opzet: zo wonen zij dichtbij de plaatsen waar ze nodig zijn en kunnen ze het best invulling geven aan het ideaal om zich voor een betere en meer menselijke wereld in te zetten.

Het grootste werkterrein van de fraters ligt op het gebied van onderwijs en geloofsopvoeding. Dit is deels ingegeven door de geschiedenis van de congregatie. Maar ook op andere gebieden zijn we actief. Om een idee te geven van ons werk geven we hier enkele voorbeelden. We hopen tevens dat de voorbeelden duidelijk maken hoe belangrijk het is dat dit werk wordt gedaan… en wordt voortgezet!

De Congregatie der Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid (Fraters CMM) heeft een ANBI-status.

Onderwijs & opvoeding

Van oudsher hebben de fraters veel gewerkt in het onderwijs: de zorg voor scholen en internaten was een van de kernactiviteiten van de congregatie. Nog steeds zijn er vele fraterscholen, in verschillende landen. Lees meer…

Jongerenwerk

De zorg van onze congregatie richt zich vooral op de jonge mens. Door onderwijs, maar ook door andere vormen van begeleiding willen wij deze jonge mensen helpen om in de wereld van morgen hun weg te vinden. Lees meer…

Pastoraat

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in navolging van Christus, om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. De fraters zijn werkzaam in verschillende vormen van pastoraat. Lees meer…

Sociaal-maatschappelijk werk

Wij leven in een wereld, de wereld van nu. Ook het leven en werk van de fraters speelt zich af in de kaders van de sociale en maatschappelijke structuren van vandaag. De fraters willen aanwezig zijn waar dat nodig is. Lees meer…

Ziekenzorg

Hoewel ziekenzorg aanvankelijk niet tot de kerntaken van de fraters hoorde, heeft de nood ertoe geleid dat zij op enkele plaatsen een polikliniek zijn begonnen. Ook de zorg voor oudere medebroeders hoort daar bij. Lees meer…

Zingeving

‘Nood leert bidden’ kennen we als spreekwoord. Maar als de zaken voorspoedig gaan vergeten we dat wel eens. Inspelend op de behoefte naar meer bezieling bieden de fraters de mogelijkheid tot retraite en bezinning. Lees meer…

Onze huizen liggen midden in de wereld en dat is met opzet.