Jongerenwerk in een internationale context

Onze zorg richt zich vooral op de jonge mens. Door onderwijs, maar ook door andere vormen van begeleiding willen we deze jonge mensen helpen om in de wereld van morgen hun weg te vinden. (Const. I, 30-31)

Ambassadors of a Worldwide Brotherhood

Sinds 2008 is er rondom de fraters een jongerenbeweging actief, onder de naam ‘Ambassadors of a Worldwide Brotherhood’ (WWB). Het fundament daarvoor werd gelegd in de aanloop naar de Wereldjongerendagen van 2008. De doelstelling van de WWB is jongeren samen te brengen, die vanuit hun eigen cultuur zich willen inzetten voor de wereldwijde beweging van barmhartigheid en broederschap. Binnen de WWB oriënteren deze jonge mensen zich op de spiritualiteit van de congregatie. Het biedt hen tevens de kans de eigen roeping te onderzoeken.

De eerste activiteit was een internationale bijeenkomst in Tomohon (Indonesië) met aansluitend deelname aan de Wereldjongerendagen (WJD) in Sydney, in 2008. Het succes van deze activiteit kreeg een vervolg: deelname aan de WJD in Madrid in 2011, de WJD in Rio in 2013, de WJD in Krakau in 2016, en de WJD in Panama in 2019. Ondertussen groeide de beweging uit tot een internationale groep jongeren die ook in hun eigen land, in het dagelijks leven, actief bezig is met het werken aan hun verlangen: een wereld van barmhartigheid en broederschap. Tegenwoordig is er binnen de WWB een groep jongeren actief betrokken in zeven landen: Nederland, Kenia, Namibië, Brazilië, Indonesië, Tanzania en Oost-Timor.

Actieve jongeren in Kenia

De groep van ambassadors WWB in Kenia is een zeer actieve groep. Ze hebben meerdere langlopende projecten opgestart, zoals een agrarisch project, een schoolprogramma en een waterproject. Ook organiseerden ze de zg. ‘Christmas Food Drives’. De opbrengst ging naar wezen van het Asante Kinderhuis in Naivasha en mensen in Kibagare Slums, Kangemi. Ook in Tanzania is een groep actieve ambassadors ontstaan.

WWB in Namibië, ‘land of the brave’

Geïnspireerd door hun eigen deelname aan de Wereldjongerendagen, organiseerden de Ambassadors WWB in Namibië samen met enkele fraters in 2013 de eerste ‘Katholieke Nationale Jongerendagen’ in hun land. Het leek hen een geweldige manier voor de Namibische jeugd om een beetje te proeven van de geest van de Wereldjongerendagen.

Ambassador Shadu Mbala: “De ambassadors in Namibië zijn niet bang om te luisteren naar de inspiratie van hun geloof en daarnaar te handelen. In 2009 organiseerden we bijvoorbeeld de eerste ‘Walk with Christ’, een pelgrimstocht die sindsdien elk jaar wordt gehouden.” De ambassadors in Namibië zijn in hun land echte voortrekkers geworden van activiteiten op het gebied van religieuze vorming en activiteiten voor jongeren.

Roepingengroep rond Barmhartigheid in Brazilië

In 2009 werd in Brazilië gestart met een jongerengroep, de ‘Grupo Vocational Misericórdia’ (Roepingengroep rond Barmhartigheid). In regionale bijeenkomsten komen jongeren uit Janaúba, Coronel Fabriciano, Joaquim de Bicas en Belo Horizonte bij elkaar voor bezinning en gesprek rond de centrale vraag: ‘wat is de roeping in jouw leven?’ Daarnaast worden bijeenkomsten op centraal niveau georganiseerd. Vanuit deze groep komen ook steeds de deelnemers voor de Wereldjongerendagen van de internationale jongerenbeweging rondom de fraters, de Ambassadors of a Worldwide Brotherhood.

Ambassadors of Love in Indonesia en Oost-Timor

In Indonesië  zijn verschillende regionale WWB-groepen: in Yogyakarta (Java), Kupang en SoE (West Timor), Tarakan (Kalimantan), en in het bisdom Sibolga (Nias/Sumatra). Daarnaast is er ook in Oost-Timor een actieve groep ambassadors. Met hun inzet binnen de parochies houden ze hun kerk jong en actief betrokken. Zo organiseerden ze in het bisdom Sibolga landbouwactiviteiten rondom Laudato Si, en brachten daarmee het belang van deze pauselijke encycliek onder de aandacht van de plaatselijke bevolking. In Tarakan en Kupang vonden activiteiten plaats zoals het bezoeken van kindertehuizen en inzamelingsacties. In Oost-Timor zijn de ambassadors actief in parochiewerk, ze bezoeken zieken, en verzorgen Engelse taalles voor kinderen en jongeren.

WWB in Nederland

De ambassadors in Nederland komen een paar keer per jaar bijeen voor geloofsverdieping in de geest van de spiritualiteit van de fraters CMM. Ook proberen zij in hun dagelijks leven en werk de waarden barmhartigheid en broederschap uit te dragen. Een voorbeeld is het moeder-kind centrum Bij-1 in Den Haag, opgezet door een van de ambassadors. Soms worden incidentele activiteiten ondernomen zoals het verzorgen van een kerstmaaltijd in een opvanghuis en het opknappen van een kloostertuin. Een Nederlandse ambassador, destijds arts in opleiding, werkte drie maanden als vrijwilliger bij de medische staf van OIP, een project van de fraters in Oyugis, Kenia.