Pastoraat

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in navolging van Christus, om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. De fraters zijn werkzaam in verschillende vormen van pastoraat.


“Ik was gevangen en jij hebt me bezocht”

Gevangenispastoraat in São Joaquim de Bicas (Brazilië)

In november 2009 begon een werkgroep in São Joaquim de Bicas, op bescheiden wijze en in geïmproviseerde vorm, met wekelijks gevangenen te bezoeken. Het was voor de eerste keer sinds de opening van de ‘Professor Jason Soares Albergaria Gevangenis’ dat de katholieke kerk zich officieel daar liet zien. In de loop van de jaren heeft het gevangeniswerk zich hier veelbelovend ontwikkeld, vooral na de oprichting van een speciaal dienstencentrum, het ‘Apoio à Pastoral Carcerária‘ (APC). Het voornaamste doel van het gevangenispastoraat is de mensen bezoeken, en ze te leren kennen in hun depressies en in hun urgente behoeften zoals hygiëne.

“Werken in de gevangenis is een uitdaging met weinig successen en soms blijvende teleurstellingen. De pastorale gevangeniswerkers worden door hun contacten sterk beïnvloed, omdat zij binnen treden in de wereld van het lijden van anderen. Vaak raken zij emotioneel betrokken bij de gevangenen. Steeds dieper beleven zij de zin uit het evangelie: ‘Ik was gevangen en jij hebt mij bezocht’ (Mt. 25). Wie wordt het meest door dit werk verrijkt: de gevangene of de pastorale werker?” – Frater Henrique Cristiano José Matos, Brazilië.

 

Fr. Grol’s Welfare Trust (Kenia)

Sinds 1998 zijn er fraters in Kenia werkzaam in het gevangenispastoraat, in de Fr. Grol’s Welfare Trust. Deze stichting werkt samen met de organisatie Kenya Prison Service. Het team mobiliseert fondsen en middelen die hen in staat stellen om een aantal gevangenen een opleiding te bieden, maar ook verzorgen ze recreatieve voorzieningen, boeken, tijdschriften, brillen, volleyballen, voetballen, gereedschap, kleding, schoenen, medicijnen, en begeleiding. Deze faciliteiten brachten een andere sfeer in sommige Keniaanse gevangenissen. Het ideaal is dat alle gevangenissen een leerprogramma krijgen. Om dit te bereiken lanceerde de stichting in 2000 een programma voor volwassenenonderwijs in Keniaanse gevangenissen.

“De gevangenen hebben van mij een betere religieuze frater gemaakt. Sommige gevangenen moedigen anderen aan niet de hoop te verliezen, en tonen zich barmhartig naar hun medegevangenen, zoals degenen die psychische problemen hebben. Als ik naar mezelf kijk, dagen ze mij echt uit om een goed christen te zijn” – Frater Linus Schoutsen


Frater Linus bezoekt de vrouwengevangenis
Een korte documentaire over Fr. Grol’s Welfare Trust

Koorrepetitie in Tarakan, Indonesië

Parochiepastoraat

Binnen de zending vormt vrijwilligerswerk een belangrijk gegeven. Het kent een hele lange traditie binnen onze congregatie. Met andere woorden: het verrichten van vrijwilligerswerk hoort wezenlijk bij onze zending van barmhartigheid.

Veel vrijwilligerswerk gebeurt binnen de context van de parochie. Het betreft hier o.a. het begeleiden van misdienaars, het leiden van koren of het zelf lid zijn van een parochiekoor, het voorbereiden op eerste communie en vormsel, het leiden van gebedsgroepen, het brengen van communie naar zieken en het assistentie verlenen gedurende vieringen.

Jongerenpastoraat

In verschillende landen zijn fraters actief betrokken bij de ‘Ambassadors of a Worldwide Brotherhood’, een vorm van jongerenpastoraat. Gezien het belang van dit project en het internationale karakter ervan heeft het jongerenwerk van de fraters een aparte pagina op deze website.


Ambassadors WWB zingen onder leiding van frater Broer en frater Niek in de Petrus en Pauluskerk te Tilburg