Sociaal-maatschappelijk werk

Wij leven in een wereld, de wereld van nu. Ook het leven en werk van de fraters speelt zich af in de kaders van de sociale en maatschappelijke structuren van vandaag. De fraters willen aanwezig zijn waar dat nodig is.

Inlooplunch (Elimgroep, Nederland)

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Vaak gaat het om ouderen, of om mensen met een zeer laag inkomen, of om immigranten die hun vrienden en familie hebben moeten achterlaten. Eenzaamheid heeft gevolgen voor gezondheid, welbevinden en meedoen in de samenleving. In de Elimcommuniteit is er elke dinsdag en donderdag een inlooplunch. Wie ervoor voelt om samen met anderen, vreemd of bekend, de broodmaaltijd te gebruiken, schuift tegen 12.15 uur aan. De initiatiefnemers hopen met deze inlooplunch aandacht te schenken aan mensen die zich eenzaam voelen en behoefte hebben aan contact. De wijk is multicultureel. Iedere lunch wordt geopend met een gebed dat door alle religies gebeden kan worden. De organisatie is in handen van Parochie Frater Andreas, Zusters van Liefde, en fraters van de Elimcommuniteit.

 

 

 

 

 

 

OIP aidsproject (Oyugis, Kenia)

In Oyugis, Kenia, werkten de fraters sinds 1983 in een polikliniek. Het aantal ziektegevallen dat daar werd behandeld, nam enorm toe met de snelle verspreiding van aids in de jaren tachtig. Ze realiseerden zich dat het werk niet beperkt kon blijven tot de zorg voor de zieken en startten daarom in 1996 het Oyugis Integrated Project (OIP), dat een geïntegreerde aanpak beoogt. Allereerst is er opvang van de vele weeskinderen: niet in een apart weeshuis, maar vooral door hun familieleden te helpen om voor hen te zorgen. Ook steunt de congregatie veel aidsweduwen en -weduwnaars, mensen die hun partner verloren hebben en soms zelf ook ziek zijn. Daarnaast werken de fraters aan goede voorlichtingscampagnes, zodat de ziekte zich niet verder hoeft te verspreiden. Tenslotte is er natuurlijk ook de medische zorg zelf aan mensen die er vaak slecht aan toe zijn. Het OIP is een omvangrijk project met ongeveer 20 stafmedewerkers en daarnaast nog veel vrijwilligers. Het draagt zorg voor meer dan 4000 weeskinderen. Er zijn diverse vriendengroepen van het OIP in Nederland en België die voor het project geld inzamelen maar ook op andere manieren ondersteuning bieden.

Opvang vluchtelingen (De Vuurhaard, Nederland)

Vluchtelingen die in Nederland een tweede procedure willen beginnen, of uitgeprocedeerd zijn maar niet terug kunnen keren naar hun eigen land, vallen in Nederland tussen wal en schip. De communiteit De Vuurhaard biedt tijdelijk onderdak aan vluchtelingen. De opvang krijgt van geval tot geval een verschillende invulling. Zo bieden we niet alleen gastvrijheid, maar bijvoorbeeld ook juridische ondersteuning en indien nodig medische zorg. We zorgen ervoor dat de kinderen onderwijs krijgen en daarnaast helpen we al onze gasten, als het nodig is, om de Nederlandse taal te leren. De mensen verblijven maar tijdelijk in ons opvanghuis, maar we merken wel hoeveel goed het hen doet om enige tijd tot rust te kunnen komen en ergens vriendelijk en met respect te worden behandeld.

Een belangrijke activiteit in dit verband is het eetcafé dat we samen met de vluchtelingen en een kring van vrijwilligers organiseren. Het eetcafé combineert verschillende doelstellingen. Allereerst is het een bezigheid voor de vluchtelingen die we opvangen en die vaak lange periodes van niets doen in andere opvangcentra achter de rug hebben. Daarnaast is het een manier om te zorgen voor contact tussen de vluchtelingen en de Nederlandse bevolking. Na het eten vertellen we onze bezoekers altijd iets over de situatie van vluchtelingen in Nederland en in de wereld en ook op andere manieren vragen we aandacht voor hun nood. Tenslotte ontvangen we zo ook wat giften waarmee we de onkosten van opvang en levensonderhoud kunnen dekken.

 

 

 

 

 

 

Microkredieten (Nias, Indonesië)

Op het eiland Nias, Indonesië, begon frater Ad Hems in 1985 met een bank die microkredieten geeft aan kleine boeren en handwerklieden. Deze Credit Union is een coöperatieve bank en heeft in de loop der jaren zijn waarde bewezen. Op dit moment zijn vele duizenden boeren en kleine ondernemers bij de bank aangesloten. Ze hebben er tegen lage rente een kleine lening gesloten en op die manier een investering kunnen plegen in hun bedrijf. De Credit Union is een van de middelen om de economie en samenleving in dit arme gebied van Indonesië een impuls te geven en een duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. Het model dat op Nias door de fraters is ingevoerd, wordt inmiddels nagevolgd op enkele omringende eilanden in Indonesië.

Het eiland Nias was een zwaar getroffen gebied na de verwoestende tsunami in  2004 en de aardbevingen in 2005.  De Credit Union heeft bijgedragen aan het herstel en de wederopbouw na deze natuurrampen.

 

 

Kinderdorp Cidade dos Meninos (Coronel Fabriciano, Brazilië)

Ten Noorden van Belo Horizonte (Brazilië), in de stad Coronel Fabriciano, hebben de fraters de verantwoordelijkheid voor een kinderdorp, Cidade dos Meninos. In het dorp bieden de fraters, samen met anderen, aan ongeveer dertig straatkinderen van 0 tot 18 jaar een thuis. De kinderen wonen er, krijgen kleding en eten, gaan naar school en krijgen begeleiding bij het huiswerk. Het gaat om kinderen die geen familie meer hebben of om bepaalde redenen door hun familie in de steek zijn gelaten. Zonder de opvang in het kinderdorp kunnen ze nergens naartoe.

In het kinderdorp, dat op een groot terrein staat, worden tevens vakcursussen gegeven voor de bevolking uit de stad, zoals naaien, handwerk en computervaardigheden. Ook is er een dagverblijf voor ongeveer 50 kinderen van 0 tot 5 jaar.

Kinderopvang in Casa Apoio (Belo Horizonte, Brazilië)

De fraters in Belo Horizonte zijn nauw betrokken bij enkele kindertehuizen van de stichting Irmaosol. Er zijn in de stad verschillende centra en kinderdagverblijven voor kinderen die het thuis minder goed getroffen hebben: huizen waar ze met gastouders kunnen wonen en huizen waar ze voor en na schooltijd kunnen verblijven om hun huiswerk te maken, samen te spelen en wat persoonlijke aandacht te krijgen. De centra hebben professionele krachten in dienst, die ze samen met de fraters en een groep vrijwilligers runnen. Een van de huizen, het casa apoio, ligt vlakbij de school Padre Eustáquio.


Aan tafel in Cidade dos Meninos, Coronel Fabriciano (2006)

Casa Apoio, Belo Horizonte (2012)