Sociaal-maatschappelijk werk

Wij leven in een wereld, de wereld van nu. Ook het leven en werk van de fraters speelt zich af in de kaders van de sociale en maatschappelijke structuren van vandaag. De fraters willen aanwezig zijn waar dat nodig is.

OIP aidsproject (Oyugis, Kenia)

In Oyugis, Kenia, werkten de fraters sinds 1983 in een polikliniek. Het aantal ziektegevallen dat daar werd behandeld, nam enorm toe met de snelle verspreiding van aids in de jaren tachtig. Ze realiseerden zich dat het werk niet beperkt kon blijven tot de zorg voor de zieken en startten daarom in 1996 het Oyugis Integrated Project (OIP), dat een geïntegreerde aanpak beoogt. Allereerst is er opvang van de vele weeskinderen: niet in een apart weeshuis, maar vooral door hun familieleden te helpen om voor hen te zorgen. Ook steunt de congregatie veel aidsweduwen en -weduwnaars, mensen die hun partner verloren hebben en soms zelf ook ziek zijn. Daarnaast werken de fraters aan goede voorlichtingscampagnes, zodat de ziekte zich niet verder hoeft te verspreiden. Tenslotte is er natuurlijk ook de medische zorg zelf aan mensen die er vaak slecht aan toe zijn. Het OIP is een omvangrijk project met ongeveer 20 stafmedewerkers en daarnaast nog veel vrijwilligers. Het draagt zorg voor meer dan 4000 weeskinderen. Er zijn diverse vriendengroepen van het OIP in Nederland en België die voor het project geld inzamelen maar ook op andere manieren ondersteuning bieden.

Microkredieten (Nias, Indonesië)

Op het eiland Nias, Indonesië, begon frater Ad Hems in 1985 met een bank die microkredieten geeft aan kleine boeren en handwerklieden. Deze Credit Union is een coöperatieve bank en heeft in de loop der jaren zijn waarde bewezen. Op dit moment zijn vele duizenden boeren en kleine ondernemers bij de bank aangesloten. Ze hebben er tegen lage rente een kleine lening gesloten en op die manier een investering kunnen plegen in hun bedrijf. De Credit Union is een van de middelen om de economie en samenleving in dit arme gebied van Indonesië een impuls te geven en een duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. Het model dat op Nias door de fraters is ingevoerd, wordt inmiddels nagevolgd op enkele omringende eilanden in Indonesië.

Het eiland Nias was een zwaar getroffen gebied na de verwoestende tsunami in  2004 en de aardbevingen in 2005.  De Credit Union heeft bijgedragen aan het herstel en de wederopbouw na deze natuurrampen.