Brazilië

De fraters zijn sinds 1960 aanwezig in de provincie Minas Gerais in centraal Brazilië. Het is een van streken van Brazilië met een groot contrast tussen arm en rijk.

 

Fraters in Brazilië

De fraters zijn sinds 1960 aanwezig in de provincie Minas Gerais in centraal Brazilië. Het is een van streken van Brazilië met een groot contrast tussen arm en rijk. Van oudsher is mijnbouw er een belangrijke activiteit. De congregatie begon met een communiteit in Belo Horizonte en een middelbare school, het Colégio Padre Eustáquio. Rondom die school en communiteit zijn verschillende andere activiteiten gegroeid.

De fratergemeenschap in Brazilië is behoorlijk internationaal. Vanwege een terugloop aan roepingen in het land zelf zijn er geen Braziliaanse fraters (meer), de aanwezige fraters zijn afkomstig uit Nederland, Indonesië, en Oost-Timor. Deze laatsten zijn voor studiedoeleinden in Brazilië. Hier wordt immers Portugees gesproken, en dat is sinds de onafhankelijkheid van Oost-Timor (in 2002) ook in dat land de officiële landstaal.

Het land Brazilië is in volle ontwikkeling. Maar er is ook nog steeds veel armoede. Er zijn niet veel fraters in Brazilië, maar met enkele kleine projecten op het gebied van onderwijs en opvoeding proberen ze in hun directe omgeving iets aan de levensomstandigheden van de mensen te verbeteren, samen met veel leken, met veel andere religieuze organisaties en de nodige support vanuit Nederland en België.

 

Werken van barmhartigheid - De drie eigen projecten in Brazilië vertegenwoordigen drie verschillende aandachtsvelden, oftewel drie verschillende vormen van ’werken van barmhartigheid’:  goed onderwijs, zorg voor armen en aandacht voor de spirituele ontwikkeling. Deze projecten worden allemaal gedragen in samenwerking met leken. Naast de eigen projecten zijn er ook fraters als vrijwilliger werkzaam in andere structuren, zoals het gevangenispastoraat, jongerenpastoraat en de plaatselijke Vincentiusvereniging.

Onderwijs in Belo Horizonte

De school in Belo Horizonte, Colégio Padre Eustáquio, werd in 1962 opgericht door de fraters. Aanvankelijk als middelbare school, later werd het onderwijsaanbod uitgebreid, van kleuter- tot middelbare opleiding. De dagelijkse leiding van Colégio Padre Eustaquio, opgericht door de fraters in 1962,  is al enkele tientallen jaren in handen van – zeer bij de congregatie betrokken – leken. Het regionaal bestuur van de fraters in Brazilië vormt nog steeds het bestuur van de school. Naast het gewone onderwijs biedt de school ook naschoolse opvang en taalcursussen voor ongeletterden.

 

Zorg voor straatkinderen in Coronel Fabriciano

Ten Noorden van Belo Horizonte, in de stad Coronel Fabriciano, hebben de fraters de verantwoordelijkheid voor een kinderdorp, Cidade dos MeninosIn het dorp bieden de fraters, samen met anderen, aan ongeveer dertig straatkinderen van 0 tot 18 jaar een thuis. De kinderen wonen er, krijgen kleding en eten, gaan naar school en krijgen begeleiding bij het huiswerk. Het gaat om kinderen die geen familie meer hebben of om bepaalde redenen door hun familie in de steek zijn gelaten. Zonder de opvang in het kinderdorp kunnen ze nergens naartoe.

In het kinderdorp, dat op een groot terrein staat, worden tevens vakcursussen gegeven voor de bevolking uit de stad, zoals naaien, handwerk en computervaardigheden. Ook is er een dagverblijf voor ongeveer 50 kinderen van 0 tot 5 jaar.

 

Spirituele ontwikkeling in Igarapé

In het bergland in de buurt van de stad Belo Horizonte ligt het conferentie- en bezinningsoord Retiro Vicente de Paulo in Igarapé. De fraters bieden er gastvrijheid aan groepen religieuzen en leken, die er cursussen en retraites kunnen volgen. Wie er een tijdje verblijft, wordt vanzelf aangespoord tot een houding van eenvoud, gebed en ontvankelijkheid. Op het omheinde terrein staan overal kleine huisjes en kapelletjes. In het park kunnen ongeveer zestig mensen verblijven.

 

Gevangenispastoraat in São Joaquim de Bicas

In november 2009 begon een werkgroep in São Joaquim de Bicas, op bescheiden wijze en in geïmproviseerde vorm, met wekelijks gevangenen te bezoeken. In de loop van de jaren heeft het gevangeniswerk zich daar veelbelovend ontwikkeld, vooral na de oprichting van een speciaal dienstencentrum in 2011, de Apoio à Pastoral Carcerária (APC). De APC werd gefinancierd door de congregatie en een van de fraters is nog steeds actief werkzaam in het gevangenispastoraat.

 

Jongerenpastoraat

In 2009 werd gestart met een jongerengroep, de ‘Grupo Vocational Misericórdia’ (Roepingengroep rond Barmhartigheid). In regionale bijeenkomsten komen jongeren uit Janaúba, Coronel Fabriciano, Joaquim de Bicas en Belo Horizonte bij elkaar voor bezinning en gesprek rond de centrale vraag: ‘wat is de roeping in jouw leven?’ Daarnaast worden bijeenkomsten op centraal niveau georganiseerd. Vanuit deze groep komen ook steeds de deelnemers voor de Wereldjongerendagen van de internationale jongerenbeweging rondom de fraters, de Ambassadors of a Worldwide Brotherhood.