Fraters CMM en de Vincentiaanse Familie

Mgr. Joannes Zwijsen heeft de Congregatie van de Fraters CMM de Vincentiaanse spiritualiteit meegegeven. Aan het eind van de twintigste eeuw heeft een intensief herbronningsproces die spiritualiteit een nieuwe stimulans gegeven dat sindsdien rijke vruchten heeft voortgebracht. Met Vincent de Paul als patroonheilige, behoort de congregatie van Frater CMM tot de Vincentiaanse Familie.

De Vincentiaanse Familie (FamVin) bestaat uit congregaties en organisaties die geïnspireerd zijn op het leven en werk van de heilige Vincent de Paul. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan tachtig verschillende takken van de Vincentiaanse Familie, zoals de Lazaristen, de Dochters der Liefde, de AIC, de Vincentiusverenigingen, en ook de Fraters CMM en Zusters SCMM. Leden van de Vincentiaanse Familie komen per land of regio regelmatig bijeen om hun ervaringen te delen en zich te verdiepen in het charisma en de spiritualiteit van Vincent De Paul. Ook bundelen ze regelmatig hun krachten in het werk voor de armen.

In Nederland

Er is door de fraters, samen met Zusters SCMM, een Nederlandse Vincentiaanse Familie tot stand gekomen waaraan een tiental Vincentiaans geïnspireerde congregaties deelnemen. Er zijn regelmatig bezinnende bijeenkomsten en vele jaren werd een Vincentiaanse pelgrimage georganiseerd. Frater Ad de Kok is voorzitter van de Vincentiaanse Familie Nederland.  Frater Broer Huitema is bestuurslid van het Vincent de Paul Center in Nijmegen. Hij is daar vanuit zijn onderwijskundige ervaring ook betrokken bij de organisatie van de masterclass ‘sociaal-spiritueel leiderschap’. Deze masterclass werd ontwikkeld in samenwerking met DePaul University in Chicago, en gaat onder andere in op een hedendaagse toepassing van het dienend leiderschap van Vincent de Paul.

In Indonesië

Frater Ad Hems startte en begeleidt in Indonesië een afdeling van de Vincentiaanse Familie Indonesië. De groep bestaat uit fraters, andere religieuzen, en niet-religieuzen. Zij hebben regelmatig bijeenkomen en organiseren activiteiten met het Vincentiaans charisma als uitgangspunt.

In Brazilië

In Brazilië is frater Adriano van den Berg sinds 1996 nauw betrokken bij de Lazaristen en hun vorming van lekenmissionarissen. Zij organiseren elk jaar een “missie” in een zeer arm gebied van Brazilië. Van 2004 tot 2016 was frater Adriano bestuurslid van FamVin Brazilië, daarna heeft hij zijn plaats overgedragen aan frater Dámasus Dobat. Sinds 1996 is Frater Adriano ook actief lid van een afdeling van de Vicentiusvereniging in Belo Horizonte, de Conselho Particular São Domingos de Ssvp (Bijzondere Raad St. Dominicus van de Sint-Vincentiusvereniging). Deze afdeling houdt zich bezig met de praktijk van christelijke naastenliefde in de vorm van sociale en geestelijke bijstand. Frater Adriano verzorgt de spirituele begeleiding van deze Vincentiusvereniging.

Vorming

Vanaf 2000 organiseert het algemeen bestuur van CMM jaarlijks, voor fraters CMM en zusters SCMM die zich voor het leven aan de congregatie verbinden, Vincentiaanse pelgrimages naar Frankrijk. Daarnaast nemen fraters vanuit verschillende landen deel aan het Vincentiaanse voortgezette vormingsprogramma (CIF) in Parijs.

VFEC

Het Vincentian Family Executive Committee (VFEC) is een internationaal bestuursorgaan van de Vincentiaanse Familie. Het VFEC initieert en coördineert projecten van de Vincentiaanse Familie wereldwijd. In januari 2015 besloot pater G. Gregory Gay, C.M., destijds algemene overste van de Congregatie der Missie, om het comité met nog drie takken van de Vincentiaanse Familie uit te breiden.  Aanvankelijk bestond het bestuur uit steeds twee vertegenwoordigers van de Congregatie der Missie, de Dochters der Liefde, de Vincentiusverenigingen , en de AIC (Internationale vereniging van liefdadigheidsinstellingen).  Sinds 2016 hebben ook frater Lawrence Obiko, algemene overste, en frater Broer Huitema, voormalig algemene overste, zitting in het comité.