Kenia en Tanzania

In Kenia en Tanzania hebben we de zorg voor een aantal scholen en projecten op het gebied van gezondheidszorg, landbouwontwikkeling en religieuze vorming. Er zijn op dit moment ongeveer zestig fraters in deze landen aan het werk.

Fraters in Kenia en Tanzania

In 1958 gingen de eerste Nederlandse fraters naar Kenia. Ze begonnen met twee scholen in het westen van het land, in de provincie Kisumu, die een grote betekenis zouden krijgen voor het onderwijs in het land. Nog steeds ligt een zwaartepunt van het werk in West-Kenia, waar de congregatie met diverse projecten aanwezig is in de plaatsen Mosocho, Oyugyis en Sikri.

Na 1980 hebben de fraters hun activiteiten uitgebreid naar Centraal Kenia. In de hoofdstad Nairobi bevindt zich de communiteit van het provinciaal bestuur en hebben ze de zorg voor een middelbare school. Daar wonen ook de jonge fraters die in de hoofdstad een studie volgen. In Nakuru bevindt zich een vormingshuis waar nieuwe kandidaten ontvangen worden en hun eerste introductie krijgen in het religieuze leven. Er is een internationaal noviciaat in de buurt van Nairobi (Sigona) met jonge fraters uit diverse Afrikaanse landen. Ook zijn er nog enkele Nederlandse en Belgische fraters werkzaam in Kenia.

Sinds 2005 is de congregatie ook aanwezig in Tanzania, waar ze in de afgelegen plaats Urambo de St. Vincent de Paulschool zijn begonnen. Naast de school is een kleine internationale communiteit gevestigd.

Zorg voor vele mensen

De zending van de fraters in Kenia kent een grote diversiteit: onderwijs en internaten, gezondheidszorg, opvang van weeskinderen, landbouw, gevangenen, jongerenwerk, gerechtigheid en vrede…

.

.

Scholen en internaten

De provincie Kenia heeft momenteel vijf scholen in eigen beheer: een lagere school en vier middelbare scholen. Formeel behoort de middelbare school in Urambo, Tanzania bij het bisdom. Er zijn vergevorderde plannen om ook in Nakuru een middelbare school te beginnen.

  • Mosocho: St. Vincent de Paul lagere school met internaat voor jongens
  • Nairobi: St. Justino middelbare school
  • Oyugis: St. Vincent middelbare school
  • Sikri: St. George middelbare school
  • Urambo: St. Vincent de Paul middelbare school met internaat voor jongens & meisjes

Oyugis Integrated Project

In Oyugis is sinds 1996 het Oyugis Integrated Project (OIP) gevestigd. In dit stadje in het westen van Kenia is aids volksvijand nummer 1. De ziekte maakt elke dag nieuwe slachtoffers. Het OIP heeft drie hoofddoelen: voorlichting geven om aids te voorkomen; het begeleiden van mensen met HIV-besmetting, en het bijstaan van weduwen en weeskinderen die getroffen worden door een sterfgeval als gevolg van aids. In de omgeving van Oyugis leven momenteel 4000 weeskinderen. Het OIP werkt steeds met ongeveer 20 mensen in het project, waarbij ook de bevolking zelf ingeschakeld wordt voor onder andere voorlichting, zorg & welzijn, landbouw en onderwijs. Meer informatie vindt u op de website van OIP.

Gevangenen, gerechtigheid, en vrede

Naast bovengenoemde activiteiten zijn er in Nairobi ook fraters werkzaam in het gevangenispastoraat (Fr. Grol’s Welfare Trust) en in een project voor gerechtigheid en vrede (Chemchemi). Deze projecten rond het gevangeniswezen en rond gerechtigheid en vrede kennen een aparte stichting; in beide stichtingen is wel een vertegenwoordiger van de congregatie lid van het bestuur, maar het zijn dus niet direct projecten van de congregatie zelf.