Namibië en Zambia

In 1959 ging een groep Nederlandse en Belgische fraters naar wat toen Zuid-West-Afrika heette en nu Namibië is. Ze hebben daar een belangrijk bijdrage geleverd aan het onderwijs in het land. Nog steeds staan de (voormalige) fraterscholen in Windhoek en Sambyu-Rhundu erg goed bekend. In 2022 breidden de Fraters CMM hun missie uit naar Zambia.

Fraters in Namibië

Op dit moment zijn er in Namibië twee communiteiten, in Windhoek. In Namibië zelf loopt het aantal roepingen wat terug, maar uit omringende landen zoals Zambia komen steeds meer nieuwe postulanten. De laatste Nederlandse frater is in 2016 gerepatrieerd naar Nederland.

Op dit moment hebben de fraters geen eigen werken in Namibië. De jonge Namibische fraters zijn nagenoeg allemaal nog in opleiding. Wel hebben ze naast hun studie taken in pastoraat en kerkopbouw.

 

Onderwijstraditie

De fraters in Namibië hebben een echte onderwijstraditie. In 1962 begonnen de fraters een school in Windhoek; het St. Paul’s College. Vanaf 1991 is de schoolleiding in handen van leken. De fraters voelen zich echter nog steeds betrokken bij deze school.

In 1995 zijn de fraters in het Noorden van Namibië, in Sambyu, begonnen met een middelbare school. In latere jaren is ook hier de schoolleiding overgedragen aan leken, maar bleven er fraters lesgeven aan deze school. De betrokkenheid van de fraters is eind 2013 echter beëindigd en de communiteit in Sambyu is gesloten.

Opvang verwaarloosde kinderen

In oktober 2010 nam de congregatie de dagelijkse leiding op zich van het ‘Children Education Centre’ in Usakos, een project voor de opvang van verwaarloosde kinderen, begin negentiger jaren van de vorige eeuw gestart door een Nederlands echtpaar. Na een jaar hebben de fraters het project echter weer moeten verlaten. Het ontbrak in Namibië aan mankracht om geschikte fraters in het project in te zetten. De congregatie is momenteel alleen nog bestuurlijk betrokken bij het project.

Fraters in Zambia

Vanaf 2018 onderzochten de fraters mogelijkheden om een nieuwe missie te starten in Zambia. De bisschop van het bisdom Mansa was zeer geïnteresseerd in het werk van de fraters, en begin 2020 ontving het generaal bestuur een officiële uitnodiging van bisschop Patrick Chisanga O.F.M. Conv. om een nieuwe missie te openen in het bisdom Mansa, in het Kawambwa district, in het noorden van Zambia. De nieuwe communiteit in Kawambwa is gewijd aan de patroonheilige St. Jozef, echtgenoot van Maria.

Er zijn relatief veel jongeren in het Kawambwa district, en die hebben zo hun eigen vragen en problematiek. Er is dus behoefte aan mensen die deze jongeren via het jongerenpastoraat kunnen begeleiden. Ook op het gebied van onderwijs is er in Kawambwa genoeg te doen voor de fraters.

St. Mary’s Vocational Training Centre

In Kawambwa is er onder andere een centrum met faciliteiten voor een kleermakerij en een timmerwerkplaats: St. Mary’s Vocational  Training Centre. Deze voorzieningen waren niet volledig in gebruik, terwijl een goede training in deze vakgebieden voor jongeren een kans is op werk en inkomen. Er was met name behoefte aan een nieuwe invulling van de timmerwerkplaats. De nieuwe opleiding in de timmerwerkplaats, geleid door de Fraters CMM, ging begin 2023 van start.