Namibië

In 1959 ging een groep Nederlandse en Belgische fraters naar wat toen Zuid-West-Afrika heette en nu Namibië is. Ze hebben daar een belangrijk bijdrage geleverd aan het onderwijs in het land. Nog steeds staan de (voormalige) fraterscholen in Windhoek en Sambyu-Rhundu erg goed bekend.

Fraters in Namibië

Op dit moment zijn er in Namibië drie communiteiten, twee in Windhoek en een in Tses. In Namibië zelf loopt het aantal roepingen wat terug, maar uit omringende landen zoals Zambia komen steeds meer nieuwe postulanten. De laatste Nederlandse frater is in 2016 gerepatrieerd naar Nederland.

Op dit moment hebben de fraters geen eigen werken in Namibië. De jonge Namibische fraters zijn nagenoeg allemaal nog in opleiding. Wel hebben ze naast hun studie taken in pastoraat en kerkopbouw.

 

Onderwijstraditie

De fraters in Namibië hebben een echte onderwijstraditie. In 1962 begonnen de fraters een school in Windhoek; het St. Paul’s College. Vanaf 1991 is de schoolleiding in handen van leken. De fraters voelen zich echter nog steeds betrokken bij deze school.

In 1995 zijn de fraters in het Noorden van Namibië, in Sambyu, begonnen met een middelbare school. In latere jaren is ook hier de schoolleiding overgedragen aan leken, maar bleven er fraters lesgeven aan deze school. De betrokkenheid van de fraters is eind 2013 echter beëindigd en de communiteit in Sambyu is gesloten.

In 2014 werd een nieuwe communiteit gestart in Tses. De fraters zijn daar betrokken bij een middelbare school. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat op termijn de leiding van deze school in handen komt van de fraters.

 

Opvang verwaarloosde kinderen

In oktober 2010 nam de congregatie de dagelijkse leiding op zich van het ‘Children Education Centre’ in Usakos, een project voor de opvang van verwaarloosde kinderen, begin negentiger jaren van de vorige eeuw gestart door een Nederlands echtpaar. Na een jaar hebben de fraters het project echter weer moeten verlaten. Het ontbrak in Namibië aan mankracht om geschikte fraters in het project in te zetten. De congregatie is momenteel alleen nog bestuurlijk betrokken bij het project.