Oost-Timor

Sinds 2010 is de CMM-regio Oost-Timor, waar nu vier fratercommuniteiten gevestigd zijn, een zelfstandige regio.

Fraters in Oost-Timor

Het oostelijke deel van dit grote eiland maakte sinds 1975 deel uit van Indonesië, nadat het 450 jaar lang een Portugese kolonie was geweest. In 2002 verkreeg het zijn onafhankelijkheid. Oost-Timor heeft op economisch gebied zwaar te lijden gehad onder de onafhankelijkheidsstrijd. Het is momenteel een van de armste landen ter wereld.

Sinds 1988 zijn de fraters in Oost-Timor aanwezig. Aanvankelijk vielen de communiteiten hier onder bestuur van de Indonesische CMM-provincie, maar sinds 2010 is Oost-Timor een zelfstandige CMM-regio. De congregatie heeft in Oost-Timor vier communiteiten: in Dili, in Gleno, en twee in Suai. Het regionaal bestuur is gevestigd in de communiteit in de hoofdstad Dili. Momenteel zijn er ongeveer 20 fraters die afkomstig zijn uit Oost-Timor. Het merendeel van hen is nog in opleiding. Voor hun religieuze vorming en hun professionele opleiding zijn ze grotendeels aangewezen op Indonesië en Brazilië.

Opbouw

In Oost-Timor is sprake van een redelijk groot aantal roepingen. De congregatie heeft echter nauwelijks eigen projecten. Gedurende de afgelopen 25 jaar hebben de fraters vooral gewerkt in structuren van anderen, veelal in het onderwijs. Omdat de meeste van deze fraters nog in opleiding zijn, zijn de apostolaatswerken nog van beperkte omvang.

 

Onderwijs en opvoeding

De fraters in Oost-Timor werken onder andere in Dili, in de wijk Becora in de parochieschool ‘Hati Kudus’, in een lagere middelbare school (SMP) en in een hogere middelbare school (SMA).

In Suai werken de fraters op een internaat. Het internaat is eigendom van de jezuïeten, maar wordt beheerd door de Fraters CMM. De jongens die hier wonen gaan naar nabijgelegen scholen. Voor veel families in Oost-Timor is er geen geschikte school in de buurt. Het internaat biedt de mogelijkheid om toch goed onderwijs te volgen op een verder weg gelegen school. Scholen met een internaat staan uitstekend aangeschreven omdat de leerlingen ook na schooltijden huiswerkbegeleiding krijgen, maar bijvoorbeeld ook kunnen deelnemen muziekles en sportactiviteiten. De fraters begeleiden de jongeren op hun weg naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

Een positieve ontwikkeling is dat op kosten van de regering in Gleno een nieuwe school is gebouwd voor het middelbaar beroepsonderwijs onder leiding van de fraters. Na verwerving van de grond worden de gebouwen in eigendom overgedragen aan de congregatie. De grote wens van de regio is om een eigen middelbare school in Hera te beginnen. De gesprekken daarover zijn gaande. Realisering van een dergelijk project vraagt echter grote financiële inspanningen.


Internaat in Suai

Middelbare school in Gleno

Landbouw

In 2012 hebben de fraters in Suai een landbouwproject van de Jezuïeten overgenomen. Het heeft een sterke band met Caritas Australië. Het doel van dit landbouwproject is om de agrarische activiteiten in die streek op een hoger plan te brengen. Het is gericht op de armen en past daarmee prima in de zending van barmhartigheid.


Landbouwproject, Suai