Missie

De missie van de Fraters CMM

We zijn geroepen om barmhartige mensen te zijn en te doen wat Jezus heeft voorgeleefd:
dienen en verlichten, een verlossend woord spreken, een helpende hand zijn.

Ons werk ligt vooral op het terrein van onderwijs,
begeleiding van jongeren en pastoraat, in het bijzonder voor armen en behoeftigen.
Door goed onderwijs en goede religieuze vorming willen we jonge mensen in hun kracht zetten
en bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving.
We dragen zorg voor zieken en kwetsbaren, maken werk van gastvrijheid
en helpen mensen om zin en geluk te vinden in hun leven.
Samen met anderen zetten wij ons in voor de opbouw van een menselijker wereld
van gerechtigheid en vrede.

We zijn religieuzen en leven in gemeenschap,
moedig en vreugdevol, open voor de wereld om ons heen.
Vertrouwen in God, eenvoud, broederschap en barmhartigheid
kenmerken ons leven en ons werk.

We eren Maria als onze Moeder van Barmhartigheid,
koesteren de herinnering aan onze stichter Joannes Zwijsen
en volgen het voorbeeld van de heilige Vincentius:
God dienen in de armen en behoeftigen.
In ons hart dragen we het woord van Jezus:
“Al wat gij gedaan hebt voor een van de minste van mijn broeders,
hebt gij voor Mij gedaan.”