Elim verzorgt inlooplunch Tilburg-West

warmhartig en gastvrij

In november 2009 begon in fraterhuis Elim aan de Schiphollaan te Tilburg de “inlooplunch”.  Dit initiatief was en is nog steeds een samenwerking tussen de Parochie Zalige Peerke Donders en de fraters CMM en de Zusters van Liefde. Sinds de sluiting van fraterhuis Elim vindt de inlooplunch plaats om de hoek, in het gebouw van Stichting Jeugdbelangen, Beneluxlaan 76, Tilburg. De inlooplunch wordt gehouden elke dinsdag vanaf 12.00 uur tot 13.30 uur. Om 11.00 uur is er al gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij de koffie of thee.

Delen
Mensen zijn van harte welkom om naar de inlooplunch te komen en daar te genieten van een praatje en een hapje. Delen is een sleutelwoord bij deze maaltijd: het delen van eten, van aandacht, van liefde.

Laagdrempelig
Veel vrijwilligers hebben zich spontaan aangemeld om dit initiatief mogelijk te maken. Een van hen is frater Paul Damen, die dit al doet vanaf het begin in 2009. De organisatoren hopen met deze inlooplunch aandacht te schenken aan mensen die behoefte hebben aan contact en aandacht. Iedere lunch wordt geopend met een gebed dat door alle religies gebeden kan worden. Initiatiefnemer frater Jan Koppens zei destijds: ‘De inlooplunch is een warmhartige en gastvrije activiteit. Mensen laten zich van hun beste kant zien: open, geïnteresseerd, met behoefte aan sociaal contact.’