ELIMCOMMUNITEIT STAAT OPEN VOOR NIEUWE BEWONERS

De naam Elim is ontleend aan het bijbelboek van de Uittocht (Exodus). Elim was de eerste pleisterplaats op de tocht van de Israëlieten door de woestijn, de eerste plaats waar ze hun dorst konden lessen aan de bron en uit konden rusten; kortom: een oase.