Fraters dragen ‘veldje van de fraters’ over aan SJB