Het religieuze leven van vandaag

Op 11 februari 2014 sprak aartsbisschop José Rodriguez Carballo met de hogere oversten van ordes en congregaties in Nederland over het leven van religieuzen vandaag de dag. Hij deed dat op uitnodiging van het KNR-bestuur. De bijeenkomst vond plaats in de Verkadefabriek in Den Bosch.

Den Bosch, 11 februari 2014

Aartsbisschop Carballo werd in 2013 door paus Franciscus benoemd tot Secretaris van de Congregatie voor de Religieuzen (CICLSAL) te Rome. In Den Bosch ging hij onder andere in op de vraag waar het religieuze leven vandaag de dag staat. Frater Edward Gresnigt en frater Jan Koppens namen deel aan deze bijeenkomst.

Waar staat het religieuze leven van vandaag?
Het antwoord op deze vraag hangt volgens aartsbisschop Carballo helemaal af van degene aan wie je de vraag stelt. Wanneer je de vraag voorlegt aan een pessimist, zal deze antwoorden: er is chaos, het is donker, we zijn aangekomen bij het einde en we zijn stervende; we zijn de laatsten. Wanneer je het een optimist vraagt, zal deze precies hetzelfde zeggen, maar er een ander einde aan koppelen: ja, we zijn stervende, maar aan het einde zal een nieuw licht verschijnen en er zal iets nieuws komen. Wanneer je de vraag stelt aan een realist, dan zal deze antwoorden dat we ons in een periode van crisis bevinden. Etymologisch gezien is crisis in zichzelf niet ‘goed’ of ‘slecht’. Het is wel een beslissende periode. Wanneer je de juiste besluiten neemt, is de crisis goed geweest, en omgekeerd.
Volgens aartsbisschop Carballo is het onze taak als religieuzen om dit realisme te vertalen naar hoop! Als religieuzen worden we uitgedaagd door God om mannen en vrouwen van hoop te zijn.

Waar staat de ‘herbronning’ in Nederland vandaag?
Goed, we bevinden ons dus in een periode van crisis. De keuzes die we vandaag maken, maken we niet enkel voor vandaag maar ook voor de toekomst. Op zo’n moment is herbronning erg belangrijk. Het religieuze leven van vandaag bevindt zich in een winterperiode. De winter is een belangrijk seizoen, want zonder dat is er geen lente en zomer. Het is een periode om aan de wortels te werken! Herbronning betekent een reis naar de wortels èn het lezen van de tekenen van de tijd. In zo’n periode is voortgezette vorming onmisbaar.

2015: het Jaar van het Geconsacreerde Leven
Aartsbisschop Carballo keek ook even vooruit naar 2015, het jaar dat benoemd is tot ‘Jaar van het Geconsacreerde Leven.’

De doelstelling van dit jaar vinden we terug in de eerste paragraaf van de apostolische brief Novo Millennium Ineunte van Johannes Paulus II:
Duc in altum ! Dit woord wordt ook vandaag tot ons gericht en nodigt ons uit om dankbaar te zijn voor het verleden, met geestdrift het heden te beleven en om met vertrouwen open te staan voor wat komt: ‘ Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid ’” (Hebr. 13:8).

Leven in hoop en in vreugde
De aartsbisschop verwees ook naar de preek van Benedictus XVI van 2 februari 2013, waarin hij aanmoedigt deze situatie te leven in nederigheid (weinig roepingen, sluiting van apostolische werken), maar ze tegelijkertijd te leven in hoop en vreugde. Besteed geen aandacht aan de onheilsprofeten. Laat zien hoe mooi het is Jezus Christus te volgen. Als we Jezus Christus op een droevige manier overbrengen, dan brengen we feitelijk niets over. Dan is het in zekere zin beter om hem nièt te volgen. Aan het einde van de bijeenkomst benadrukte de aartsbisschop nog eens het belang van voortgezette vorming. In die voortgaande vorming ligt de ‘humus’ voor de ware initiële vorming.