Najaarsbijeenkomst Vincentiaanse Familie Nederland

Twee ker per jaar komen familieleden van FamVin Nederland bij elkaar. Een van de aanwezigen, die er vandaag voor het eerst was, merkte op: “het is net een èchte familie”.

Tilburg, 1 november 2016