Overstromingen Manado

Op 15 januari 2014 werd het eiland Sulawesi geteisterd door hevige regenval en vloedstromen. Ook in de stad Manado waren de gevolgen desastreus.

Sulawesi, Indonesië, januari 2014

Het water kwam op sommige plaatsen tot wel 150 cm hoog, en veel huizen en wegen liepen schade op. Het water steeg gedurende de dag, en omdat veel mensen dan elders aan het werk zijn, konden zij hun bezittingen niet veilig stellen.

Ook de Don Bosco-school en de St. Ignatius kerk in Manado liepen waterschade op. Veel boeken en ander schoolmateriaal zijn nagenoeg onbruikbaar geworden. De leraren en leerlingen hebben de school tot nu toe dan ook nog niet kunnen gebruiken, maar wel wordt momenteel geprobeerd nog zoveel mogelijk materiaal te redden door het te laten drogen.Er is ook gebrek aan schoon drinkwater, stroomvoorzieningen zijn slechts beperkt bruikbaar, en daardoor zijn ook de communicatiemiddelen beperkt. Toch slaagde frater Nobertus Dake erin om een bericht op facebook te plaatsen, met foto’s van de school en de omgeving. Het is een trieste aanblik, maar hij laat ook weten dat er door de fraters en door anderen hard gewerkt wordt aan herstel en aan opvang en voedselvoorziening van slachtoffers. Het was goed te horen, en daar zijn wij heel dankbaar voor, dat er bij de fraters, de kinderen en jongelui van de school en hun families geen ongelukken zijn gebeurd. Wij wensen de leidinggevenden van de school en de leerlingen veel sterkte toe in deze moeilijke periode. Wij zijn er van overtuigd dat wanneer zij er samen hun schouders onder zetten, er een grote saamhorigheid gecreëerd wordt die het onderwijs en de opvoeding ten goede zullen komen.