Start Noviciaat in Kenia en Indonesië

Acht jonge fraters in Kenia en elf jonge fraters in Indonesië zijn in juli 2010 begonnen met hun noviciaat. Het noviciaat van de fraters duurt in de regel twee jaar.

19 jonge fraters ingekleed

Het noviciaat van de fraters duurt in de regel twee jaar. Het noviciaat is een tijd voor persoonlijke verdieping van het geloof: om te leren bidden, om de Schrift te leren lezen en thuis te raken in de kerk. Het is ook een tijd om ons werk en onze gemeenschappen te leren kennen en je te oefenen zelf in een gemeenschap te leven. Uiteraard is het ook een tijd om, onder begeleiding van een novicenmeester, bezig te zijn met persoonlijke geloofsvragen en levenskeuzes.