Tien nieuwe postulanten in Indonesië

"Spreek, uw dienaar luistert"

1 Sam 3,10