Zie mijn mensen

frater Paul Onyango Onyisi

Frater Paul Onyango Onyisi is afkomstig uit Kenia maar woont en werkt al sinds 2004 in Namibië. Hij is vormingsleider voor de postulanten. Samen met deze jongens verkent hij hun roeping, en leert hen de eerste beginselen van het religieuze leven. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van katechese, maar vooral ook door gesprekken rondom vragen…

Lees verder

frater Hermenegildus Beris

Na 51 jaar lang als missionaris in Namibië te hebben gewerkt, keerde frater Hermenegildus Beris in 2016 terug naar Nederland. In Namibië doceerde hij onder andere Afrikaanse Kerkgeschiedenis, Algemene Kerkgeschiedenis, Namibische Kerkgeschiedenis, en Patrologie aan het grootseminarie te Windhoek. Toen men daar niet direct een opvolger kon vinden om die colleges over te nemen, vond…

Lees verder

frater Willem Beslar

Als Fraters CMM worden we uitgenodigd om alle mensen te dienen zonder enig onderscheid en zonder te klagen. We dienen hen die ons nodig hebben.  Zo bezoekt frater Willem Beslar (Manado, Indonesië) blijmoedig elke tweede en vierde zondag van de maand de zieken in de Sint-Michielsparochie van Manado. Hij brengt het Heilig Avondmaal bij zieke…

Lees verder

frater Jan Koppens

Frater Jan Koppens verzorgde op maandag 18 december 2017 een inleiding tijdens de bijeenkomst van de Diocesane Lekenraad* van het bisdom Den Bosch. Frater Jan is sinds 5 jaar lid van deze lekenraad. Voor de bijeenkomst van 18 december had hij de eer om een inleiding te verzorgen over het onderwerp ‘evangelisatie’. Enkele fragmenten uit…

Lees verder

frater Marius Korebima

Frater Marius Korebima werkt als verpleegkundige in de polikliniek van de fraters in Ge’tengan, Indonesië. Hij probeert elke dag een goede ziekenbroeder te zijn, niet alleen voor zijn patiënten, maar ook voor hun families. Hij luistert naar hun verhalen en probeert zo goed mogelijk hun vragen te beantwoorden. “Ik luister aandachtig en geef ze een…

Lees verder

frater Elijah Agilo

Barmhartigheid en broederschap zijn de twee kernbegrippen in het charisma van de Fraters CMM. Mooie woorden. Maar wat komt daarvan tot uitdrukking in het gewone dagelijks leven van fraters? Dat wordt belicht in deze rubriek ‘Zie mijn mensen’ (naar Matteüs 9,35-38). Frater Elijah Agilo is een imposante verschijning. Groot, gespierd en gedistingeerd. Hij ziet er…

Lees verder

frater Eric Magoka

In het Generaal Kapittel van 2002 werd besloten dat de regio Namibië ondersteuning nodig had vanuit andere delen van de congregatie. In Kenia bleek het mogelijk om een paar mensen vrij te maken voor onze medebroeders in Namibië. Zo werden in 2004 de eerste twee Keniaanse fraters uitgezonden naar Namibië: frater Paul Onyisi en ikzelf….

Lees verder

Christianne van de Wal, geassocieerd lid

Samen met andere mensen hebben we een stichting opgericht om het Oyugis Integrated Project van de fraters in Kenia te ondersteunen. Dit is een anti-AIDS-project waar op een geïntegreerde manier wordt gewerkt om AIDS te voorkomen en de gevolgen van de ziekte te bestrijden. Dat gebeurt door voorlichting, medische zorg, maatschappelijke zorg, gemeenschapsopbouw, onderwijs, armoedebestrijding…

Lees verder

frater Harrie van Geene

Die woorden zichtbaar, hoorbaar en voelbaar zijn belangrijk: ze geven aan dat de barmhartige liefde van God in onze zending concreet gestalte krijgt en voor anderen werkelijkheid wordt. Zichtbaar is de barmhartigheid in ons werk, in onze projecten en onze gemeenschappen. Zichtbaar wordt ze in ons onderwijs en onze zorg, en vooral in onze dienende…

Lees verder