We willen als fraters een plaats creëren voor jongeren, een plaats om tot zichzelf te komen.

Een plaats om tot jezelf te komen


Opbouwwerk

We doen opbouwwerk onder jongeren. Een van de groepen is die van de Namibian Youth Encounter. Het is een groep voor studenten van universiteiten en colleges. Deelnemers komen uit verschillende Afrikaanse landen. We hebben wekelijks bijeenkomsten van ongeveer een uur, elke donderdag, waarin we elkaar bemoedigen en geestelijk ondersteunen. Daarnaast organiseren we weekenden. Daar doen vaak wel 50 tot 70 studenten aan mee. Het is een vorm om persoonlijk ervaringen te delen.

En hoewel het universitaire studenten zijn, zijn er soms ook bij die een heel moeilijke periode meemaken. Meisjes die misbruikt zijn. Meisjes met ongewenste zwangerschappen. Mensen die op de vlucht zijn. Mensen die ergens van beschuldigd worden.

Tijd maken voor wie geen tijd is

Het opvangen van deze mensen is een van de taken van onze fraters in Namibië. We willen tijd maken voor mensen voor wie nooit tijd is. We willen zorgen voor opvang en contact met hen leggen. Het evangelie is er ook voor hen.

Worldwide Brotherhood

Een andere groep is die van de jongeren van de Worldwide Brotherhood, een beweging van barmhartigheid voor jongeren die door de fraters is opgezet. We delen religieuze vragen en ervaringen met elkaar. Er is tijd voor catechese en geestelijke vorming. Je moet je voorstellen dat de meeste mensen daar nog nooit tijd voor hebben gehad. Sommigen zijn al twintig jaar op de vlucht. Er zijn er bij die erg alleen zijn: ze hebben geen familie meer, die hebben ze in de oorlog verloren. Ze weten niet waar en wanneer. En anderen hebben geen enkele ervaring om met andere mensen samen te leven. Bij ons krijgen ze de kans op een persoonlijke ontmoeting, ze leren individuele fraters kennen. Zo komen ze uit hun isolement. Dat is een deel van het werk dat wij in Namibië doen.

frater Paul Onyango Onyisi CMM (Namibië)