Wij voelen ons in ons werk gedragen, niet alleen door de fraters maar ook door de Barmhartige zelf.

Gedragen door de barmhartige zelf


Samen met andere mensen hebben we een stichting opgericht om het Oyugis Integrated Project van de fraters in Kenia te ondersteunen.

Dit is een anti-AIDS-project waar op een geïntegreerde manier wordt gewerkt om AIDS te voorkomen en de gevolgen van de ziekte te bestrijden. Dat gebeurt door voorlichting, medische zorg, maatschappelijke zorg, gemeenschapsopbouw, onderwijs, armoedebestrijding en landbouw, in samenwerking met de overheid en andere gespecialiseerde organisaties.

Het werk in het veld wordt gedaan door Keniaanse specialisten van diverse bevolkingsgroepen en een groot aantal vrijwilligers. Bij het bieden van hulp zijn status, geslacht, etniciteit of godsdienst nooit een criterium. Het gaat om de mens. Het Oyugis project richt zich met name op de armsten der armen, waaronder de vele weeskinderen. De fraters gaan immers uit van de uitspraak van Jezus: “Al wat gij aan de minsten der mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan.”

Toen we met onze ondersteuning begonnen, hadden we er geen benul van wat het allemaal zou inhouden, misschien gelukkig maar. Na die sprong in het diepe is ons leven veranderd. Het voelt goed om een bijdrage te mogen leveren. Wij voelen ons in dit werk gedragen, niet alleen door de fraters, maar ook door de Barmhartige Zelf.

Christianne van de Wal, geassocieerd lid (Nederland)