Als ik met mensen werk en hen wil leiden of onderwijzen, moet ik weten wie ze zijn en wat ze kunnen, oog hebben voor hun zwaktes en hun capaciteiten. Laten we dus dicht bij onze mensen staan.

‘Laten we dicht bij onze mensen staan'


Barmhartigheid en broederschap zijn de twee kernbegrippen in het charisma van de Fraters CMM. Mooie woorden. Maar wat komt daarvan tot uitdrukking in het gewone dagelijks leven van fraters? Dat wordt belicht in deze rubriek ‘Zie mijn mensen’ (naar Matteüs 9,35-38).

Frater Elijah Agilo is een imposante verschijning. Groot, gespierd en gedistingeerd. Hij ziet er eerder uit als de bodyguard van een of andere beroemdheid, dan als een barmhartige frater. Toch is dat laatste precies wat hij is en wie hij wil zijn.

Frater Elijah werkt als docent aan de St. Vincent de Paul Boys Primary School in Mosocho, Kenia. Hij is streng maar rechtvaardig ten opzichte van zijn leerlingen en tegelijkertijd probeert hij dicht bij hen te staan. Omdat hij zo lang is, moet hij soms door zijn knieën om de woorden van zijn leerlingen te horen. Gelukkig is hij niet te trots om voor hen neer te knielen. Tijdens een bijeenkomst met andere fraters uit de hele wereld in oktober 2016 in Vught, vertelde hij over zijn rol als leraar en leider. Als symbool om zijn verhaal te illustreren bracht hij een klein gesneden beeldje mee. In een vergaderzaal liet hij het zien aan zijn medebroeders en zei: “Dit beeldhouwwerkje kreeg ik van een leerling op mijn school. Kunnen jullie er iets over vertellen, over de vorm en de structuur?” Sommige fraters deden een poging zijn vraag te beantwoorden. Elijah hield het omhoog en vervolgde: “Je kunt het van daar bijna niet zien hè? Mag ik een van jullie uitnodigen om deze steen meer gedetailleerd te beschrijven? Dat kan alleen als je dichter bij komt.” Hij overhandigde het beeldje aan één van de fraters, die nu pas van dichtbij het verfijnde snijwerk zag dat de leerling had gemaakt. Hij sprak er zijn bewondering over uit.

“Inderdaad, als leraar en leider moeten we dicht bij onze mensen komen. Als ik met mensen werk en hen wil leiden of onderwijzen, moet ik weten wie ze zijn en wat ze kunnen, oog hebben voor hun zwaktes en hun capaciteiten. Laten we dus dicht bij onze mensen staan.”

frater Elijah Agilo CMM (Kenia)