De congregatie stuurt ons op dezelfde manier erop uit als Jezus zijn leerlingen heeft uitgezonden. Onze leefregel zegt: ‘Hij zendt ons om te doen wat Jezus heeft gedaan: dienen en verlichten, een verlossend woord spreken, een helpende hand zijn'.

Ons apostolaat is een apostolaat van aanwezig zijn


In het Generaal Kapittel van 2002 werd besloten dat de regio Namibië ondersteuning nodig had vanuit andere delen van de congregatie. In Kenia bleek het mogelijk om een paar mensen vrij te maken voor onze medebroeders in Namibië.

Zo werden in 2004 de eerste twee Keniaanse fraters uitgezonden naar Namibië: frater Paul Onyisi en ikzelf. Het was voor ons een enorme uitdaging om op die manier te gaan getuigen van barmhartigheid en broederschap.

We kwamen in dezelfde communiteit te wonen als frater Johannes, de eerste tijdelijke geprofeste frater uit Namibië die in Kenia zijn noviciaat had afgerond.

De congregatie stuurde ons op dezelfde manier erop uit als Jezus zijn leerlingen had uitgezonden. Onze leefregel maakt die vergelijking: ‘Hij zendt ons om te doen wat Jezus heeft gedaan: dienen en verlichten, een verlossend woord spreken, een helpende hand zijn. Ons apostolaat is allereerst een apostolaat van aanwezig zijn.

De eerste twee jaar studeerde ik en bracht ik door in de St Augustinus-communiteit in Klein Windhoek. In die jaren was er een opleving in roepingen en nam het aantal Namibische fraters toe. We moesten toen een nieuwe communiteit openen, het vormingshuis. Daar verhuisden Paul, Johannes en ik naartoe in januari 2006.

Onze stichter had duidelijke ideeën over de vorming, zoals onze leefregel memoreert: ‘Het was de bedoeling van Monseigneur Joannes Zwijsen dat de geest van de Heer in zijn stichtingen zou heersen en deze door en door zou bezielen.’

Deze woorden hebben we omarmd, we hebben ze helemaal willen waarmaken. Laten we hopen dat ze blijvend vrucht zullen dragen.

frater Eric Magoka CMM (Kenia)