Men duidt de gelovige gemeenschap wel eens aan met ‘mensen-van-de-weg’. Het zijn mensen die de weg van Jezus Christus proberen te volgen. Voor hen bestaat geen navigatiesysteem dat precies aangeeft welke route men moet nemen om het doel te bereiken.

Evangelisatie


Frater Jan Koppens verzorgde op maandag 18 december 2017 een inleiding tijdens de bijeenkomst van de Diocesane Lekenraad* van het bisdom Den Bosch. Frater Jan is sinds 5 jaar lid van deze lekenraad. Voor de bijeenkomst van 18 december had hij de eer om een inleiding te verzorgen over het onderwerp ‘evangelisatie’. Enkele fragmenten uit zijn inleiding:

Op zoek naar liefde

“Mijn roeping heeft me gebracht naar een andere cultuur, het bracht me in contact met andere godsdiensten, met een ander wereld- en Godsbeeld. Het was voor mij als mens en als leken-religieus een tijd van genade die me dankbaar stemt tot op de dag van vandaag. Door die persoonlijke ervaringen en ontwikkelingen kan ik nu de Blijde Boodschap verwoorden als ‘God is liefde’, en ‘God houdt van mij’ (direct en persoonlijk), maar ook ‘God houdt van ons allen’ (Hij is kleurenblind). Langzaam maar zeker groeit er een antwoord op Zijn Liefde in het leven van iedere dag. Het gaat je houding naar God en mensen bepalen. Hier komt de zending om de hoek. Ik mag een broeder zijn en worden voor de ander en de ander is en wordt mijn broeder, mijn zuster.

Evangelisatie vandaag

Men duidt de gelovige gemeenschap wel eens aan met ‘mensen-van-de-weg’. Het zijn mensen die de weg van Jezus Christus proberen te volgen. Voor hen bestaat geen navigatiesysteem dat precies aangeeft welke route men moet nemen om het doel te bereiken. Mensen-van-de-weg zijn zij die proberen te luisteren naar Gods Geest, die zich laten raken en vanuit die geraaktheid samen met anderen op weg gaan, tastend en zoekend.

Er is in evangelisatie een grote rol weggelegd voor de ‘leken’. We ervaren hoe complex onze wereld is. We worden uitgenodigd juist nu te luisteren naar deze wereld. Evangelisatie is geen monopoly van priesters en diakens. Leken samen met de clerici zijn mensen-van-de-weg, en ieder van hen heeft daarin een specifiek aandeel en rol, een eigen roeping.

Het vraagt dat we goed luisteren; dat we onderwerpen durven benoemen ook als die moeilijk zijn; dat we een taal spreken die begrepen wordt door jong en oud; dat we wegen zoeken om zonder bekeringsdrang aandacht te schenken aan gezinnen en jonge mensen; dat we wegen zoeken om in deze tijd aan catechese te doen in een taal die verstaan wordt door elke doelgroep; dat we proberen samen heel concreet kleine stappen te zetten als grote stappen (nog) niet mogelijk zijn. “Wees niet bang”, zegt Hij ook nu.

Vanuit zelf-evangelisatie

We allen kennen de slagzin ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf.’ Een variant zou in de context van evangelisatie kunnen luiden: ‘Verbeter de kerk en begin bij jezelf’. De ramen en deuren van onze geloofsgemeenschap zullen slechts opengaan, als we ieder op zijn/haar plek aan zelf-evangelisatie doen. Vanuit de ommekeer in onszelf kunnen we naar de ander gaan, met hem/haar in contact komen, niet met mooie woorden of fraaie theorieën maar wel met de taal en houding van barmhartige liefde, die begrepen wordt door iedereen. Die mensen worden onze mensen, onze broeders en zusters die evenals wij mensen-van-de-weg zijn.”

Frater Jan Koppens CMM (Nederland)

* De Diocesane Lekenraad fungeert als klankbord voor de bisschop. Ze bestaat uit leken afkomstig uit verschillende geledingen van het kerkelijk en maatschappelijk leven. De leden hebben ervaring op het gebied van zending, vorming en bestuur. De bisschop bespreekt met deze groep wat er leeft in de maatschappij en hoe er gedacht wordt over kerk en geloof. Het gesprek in de Lekenraad is gericht op het verstaan van de tekenen van de tijd.