"Heer, neem me zoals ik ben, en maak me zoals U wilt dat ik ben"

Jezus onze barmhartige broeder; mijn thuis


Onze stichter bisschop Zwijsen heeft mij een nieuw thuis gegeven door het charisma dat hij van God had ontvangen: het charisma van barmhartigheid en broederschap. In 1959, op 29 augustus, toen ik in het noviciaat kwam, ben ik begonnen op mijn weg van barmhartigheid en broederschap.

Roeping

Tien jaar later, in maart 1969, kreeg ik een ander geschenk van God, in de vorm van contact met de Focolare-beweging. 1969 was een bijzonder jaar voor de hele mensheid, toen de astronauten op de maan landden. Datzelfde jaar landde ik op een andere maan, een nieuw thuis: universele broederschap. Ik heb in de Focolare-beweging een nieuw licht ontdekt dat mijn roeping als frater duidelijker maakte.

In navolging van Jezus, onze barmhartige broeder

Chiara Lubich, de stichteres van Focolare, kwam met een nieuwe visie op alle charisma’s in de kerk. Zij ziet elk charisma als een uitdrukking van Jezus’ leven hier op aarde: Jezus als genezer, Jezus als arbeider, Jezus als leraar, Jezus als verzorger, Jezus als barmhartige broeder, Jezus als leider, Jezus als lijder. Voor mij werd het duidelijk dat ik een volgeling van Jezus de barmhartige broeder zou moeten zijn.

In de afgelopen 60 jaar heb ik geprobeerd om in Jezus’ voetsporen te treden door een barmhartige broeder te zijn voor anderen: in de vorming van jonge mensen om frater te worden, in de zorg voor mensen die lijden aan aids, en in het helpen van medebroeders om in harmonie met God en met elkaar te leven.

Gebed

Op mijn herdenkingskaart voor de professie van het leven had ik een zin geschreven die me nog steeds helpt om een barmhartige broeder te zijn. Het zijn woorden van kardinaal Newman, die op 13 oktober 2019 heilig werd verklaard. Het was dit gebed: “Heer, neem me zoals ik ben, en maak me zoals U wilt dat ik ben”.

Ik bid dat gebed nog elke dag nadat ik Jezus in de Eucharistie heb ontvangen. Jezus voelt meer en meer als mijn thuis en ik ben blij met het motto van ons jubileumjaar, dat zegt: “Doe wat Jezus heeft gedaan: dien en verlicht, spreek een verlossende woord en wees een helpende hand”.

frater Leo van de Weijer CMM (Kenia)