Zijn kracht lag in het persoonlijk gesprek. Wat is zijn geheim? Ik ben er van overtuigd dat dit zijn persoonlijk geestelijk leven is.

Haiku’s


Frater Roberto Creemers was niet de enige die, toen na zijn pensionering zijn onderwijstaak er op zat, zijn echte roeping vond. Hij werd een van de spirituele begeleiders in de retraites van pater Guy Borreman s.j. Zijn kracht lag in het persoonlijk gesprek. Wat is zijn geheim? Ik ben er van overtuigd dat dit zijn persoonlijk geestelijk leven is. Vanuit zijn eigen beleving kon hij een gids zijn voor mensen op hun spirituele weg. Barmhartigheid is krachtig en teder tegelijk. Duidelijk, confronterend en liefdevol tegelijk. Ik denk, Roberto een beetje kennende, dat dit juist zijn kracht was, deze combinatie. Roberto was niet altijd makkelijk in de dagelijkse omgang en hij kon soms nogal stellig overkomen. Maar retraitanten bleven ook na de retraite bij hem terugkomen. Hij had vele vrienden en vriendinnen.

We leren Roberto op een bijzondere wijze kennen in zijn haiku’s. Hij kwam deze dichtvorm op het spoor toen hij iemand ontmoette die een boekje met haiku’s had uitgegeven. Maar vooral trof hem een interview met een zuster, die de hoofdgedachte van haar dagelijkse bezinning samenvatte in een haiku om die mee te dragen door de dag heen. Dat is Roberto in feite ook gaan doen. Hij zei niet ‘taalgevoelig’ te zijn, maar wilde toch zijn gedachten in een haiku weergeven. Hij zei: “Een haiku-gedicht leert omschrijven en verdiepen.”

Een enkele vraag:
“Zwakke mens, hebt gij mij lief?”
een bevend antwoord.

Ontvangen stilte
roerloos wateroppervlak
oorsprong van zegen

Rabboeni, Meester,
wonderlijke verschijning
noem ook eens mijn naam (Joh.20,10)

Babelse toren
in hedendaagse context:
liefde-taal tekort

De haiku is een vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in drie regels waarvan – in de klassieke vorm – de eerste regel 5, de tweede regel 7, en de derde regel weer 5 lettergrepen telt. Hoe strikt moet worden vastgehouden aan dit stramien is net als bij andere dichtvormen voortdurend onderwerp van discussie. In de moderne of westerse vorm wordt soms afgeweken van deze regel.

Frater Roberto overleed op 30 juni 2018. Na zijn dood werd op zijn kamer een boekje gevonden met een groot aantal haiku’s. Allen geschreven in keurig handschrift. Op een los Post-it blaadje vraagt hij ‘wanneer zijn tijd gekomen is’, dit boekje met haiku’s aan frater Edward te geven. Frater Edward had eerder al een aantal haiku’s van Roberto in een kleine brochure samengebracht, en frater Roberto was daar heel blij mee. Taalkundige juweeltjes zijn het wellicht niet. Maar je mag deze haiku’s zijn geestelijk testament noemen.

frater Wim Verschuren CMM (Nederland)