Voor frater Willem Beslar is gebed altijd een antwoord: "God, hier ben ik".

Dienen door gebed


Als Fraters CMM worden we uitgenodigd om alle mensen te dienen zonder enig onderscheid en zonder te klagen. We dienen hen die ons nodig hebben.  Zo bezoekt frater Willem Beslar (Manado, Indonesië) blijmoedig elke tweede en vierde zondag van de maand de zieken in de Sint-Michielsparochie van Manado. Hij brengt het Heilig Avondmaal bij zieke mensen die niet naar de kerk kunnen gaan bij hen thuis. Ook verzorgt hij elke eerste vrijdag deze communiedienst voor de zieken in de Heilige Geestparochie van Tomohon.

Gebed en actie

Op donderdagavonden komt hij samen met een groep katholieke ouderen in Tomohon. Tijdens deze bijeenkomsten leidt hij het gebed en de bezinning. De groep bespreekt dan ook activiteiten die ze kunnen doen, zoals het bezoeken van zieken, samen bidden voor hen die dat nodig hebben, of het inzamelen van geld voor armen en behoeftigen. Ook voor andere gelegenheden zoals verjaardagsfeestjes of begrafenisplechtigheden staat frater Willem altijd klaar om de gebeden te leiden. Hij helpt graag degenen die om zijn hulp vragen, en mensen doen regelmatig een beroep op hem. Zij houden van de manier waarop hij de gebeden leidt.

Leren bidden

Als leraar van de lagere middelbare klassen aan de Frater Don Bosco School Manado vertelt frater Willem Beslar ook aan de leerlingen hoe ze kunnen bidden. Van hem leren ze hoe ze elke ochtend en middag op school de gebeden kunnen leiden. In zijn taak als schoolcounselor begint hij een gesprek met leerlingen over hun problemen, thuis of op school, altijd met een gebed. Dat is een goed begin van zo’n gesprek, en het helpt bij het vinden van oplossingen en vertrouwen in een goede afloop.

Gebed als antwoord

Voor frater Willem Beslar is gebed altijd een antwoord: “God, hier ben ik”. Hij is zeer gemotiveerd in het dienen van anderen door middel van gebed. In de constituties van de Fraters CMM staat dat dienstbaarheid onze taak in het leven is (Constituties I, 29). Voor frater Willem is bidden voor anderen en samen met anderen een manier om deze taak te vervullen. Bidden bouwt een relatie op tussen God en mens. De hechte relatie met God beïnvloedt hem op een vruchtbare manier en helpt hem in zijn leven en werk, elke dag opnieuw.

 

Frater Agustinus Nai Aki (Indonesië)