Er zijn nog steeds heel betrokken mensen aan het werk die de last van aids bij de getroffen bevolking willen verlichten.

Geiten van barmhartigheid


In de zomervakantie van 2008 hebben wij met ons gezin voor de vijfde keer een bezoek gebracht aan het Oyugis Integrated Project in Kenia. In 2000 vertrokken we voor de eerste keer, onzeker, vol verwachting, met onze twee meiden van 9 en 11 jaar oud. Inmiddels weten we wat ons te wachten staat, zien we elke keer oude bekenden terug en kunnen we vergelijken met eerdere jaren. Want verschillen zijn er.

Gewoon doorgaan

Dat hadden we de laatste tijd al gehoord van mensen die Oyugis bezocht hadden, maar ook mensen van het OIP zelf vertelden ons dat er veel veranderd was na de dood van frater Anthony Koning in 2005 en de verhuizing van andere betrokkenen van het eerste uur. We hebben gemerkt dat het OIP gelukkig gewoon doorgaat. Er zijn nog steeds heel betrokken mensen aan het werk die de last van hiv/aids bij de getroffen bevolking willen verlichten. We zien nog steeds mensen die de geest van de Fraters CMM begrijpen en uitdragen. We zien nog steeds mensen die bewogen zijn door de weduwen, de weeskinderen, de behoeftigen. Ze hebben zorg voor de gewone mens in soms heel armzalige hutten.

Die levende geest van de barmhartige Jezus, de spirit van de overleden frater Anthony Koning en de Fraters CMM in het algemeen zijn erg belangrijk voor het goed functioneren van het Oyugis Integrated Project en het welzijn van de mensen die daarvan afhankelijk zijn.

Zien boeren doet boeren!

Om een voorbeeld te geven van de veranderingen: in de tijd dat frater Anthony Koning de animator van het OIP was, wemelde de compound van het project van de dieren. Kippen, konijnen, schildpadden, varkens, een koe, kalkoenen, parelhoenders, eenden, poezen en een paar waakhonden. De laatste jaren zijn die dieren allemaal verdwenen, maar er is weer een nieuwe impuls. We lezen in een briefje van frater Kees Hems: “In de compound van het OIP zijn er heel wat activiteiten. Het pluimvee wordt stilletjes uitgebreid, twee schapen met een jong lopen er rond, een ezel met kar die heel wat dingen vervoert (een wees heeft er zijn kostwinning mee), een koe die elke dag gemolken wordt. De melkman verkoopt de melk en mag de opbrengst meenemen voor zijn gezin. Zelfs hebben we vier eenden, waarvan twee op eieren zitten. Een ervan heeft al negen jonge eendjes voortgebracht. De staf is geïnteresseerd om er een paar mee naar huis te nemen voor hun jonge kinderen. Misschien is dit voor een wees een goede business om dit ook te gaan doen.”

De inkomstengenererende activiteiten met pluim- en ander vee op het terrein van het OIP hebben een voorbeeldfunctie voor de mensen uit de omgeving. Zien boeren doet boeren!

De opmars van de melkgeit

Tijdens ons bezoek hebben we het landbouwbedrijf beter leren kennen. We zijn onder andere met de landbouwdeskundigen Boaz en Jakob het veld ingegaan. Het HPI (Heifer Project International), waarmee OIP nauw samenwerkt, stelt melk- en trekvee en ploegen beschikbaar voor mensen die laten zien dat ze daarin geïnteresseerd zijn, er zelf iets voor willen doen (stal bouwen, zorgen voor voldoende groenvoer) en cursussen gevolgd hebben bij het OIP over de verzorging ervan. In het begin ging het altijd om melkkoeien en ossen met ploegen. Sinds ongeveer twee jaar zijn de ezels in beeld gekomen, die sterk genoeg zijn om op hun rug of met een kar goederen te vervoeren. Wat het melkvee betreft is HPI nu sinds kort overgeschakeld van koeien naar geiten. Daar zijn verschillende redenen voor:

Aanschafprijs. Een koe is veel duurder, zowel in aanschaf als om te voeren. Wanneer een koe sterft of wordt gestolen is er een groot kapitaal verloren gegaan.
_Draagtijd. _De draagtijd van een geit is korter. Er worden dus eerder jongen geboren. Deze jongen zijn snel bekwaam en kunnen, wanneer in eigen behoefte is voorzien, sneller verkocht worden. Door de kortere draagtijd start de melkproductie eerder.
Voedselbehoefte. Een geit stelt minder eisen aan voedsel. Ze kunnen langs de kant van de weg hun gading vinden. Taaie struiken krijgen ze wel klein. Koeien hebben behoefte aan
mals gras, dat vaak speciaal geteeld wordt. De geiten leveren melk voor eigen consumptie.
Een meeropbrengst kan verkocht worden. De keutels kunnen gebuikt worden als meststof in de moestuin.

Geiten in kinderschoenen

Bij enkele boeren is nu een bok en een geit geplaatst. De eerste geitjes zijn geboren en al doorgegeven aan andere boeren. Op een geitententoonstelling is een van de door HPI binnen het OIP geplaatste bokken al in de prijzen gevallen. Het is de bedoeling dat de mensen met de geiten naar de bok gaan om uitbreiding van de veestapel te krijgen. Het geitenproject staat nog in de kinderschoenen. Er zijn nog geen boeren met een geitenkudde. Een probleem dat ook nog overwonnen moet worden is de onbekendheid met het gebruik van geitenmelk. De mensen zijn gewend koeienmelk te gebruiken. Ook wat een Keniaanse boer niet kent…

Door samenwerking binnen de geitenfokvereniging die in de regio is opgericht, met Kendu Bay, als centrum, moeten de boeren hiermee vertrouwd raken en overtuigd raken van de kwaliteiten en de mogelijkheden van geiten en hun melk. Verder is mond-tot-mondreclame en het actief zoeken naar een goede afzetmarkt belangrijk.

Drie voorbeelden

Samen met Boaz Lok en Jakob Ogungo bezochten we enkele vrouwen die een bok en geit hebben gekregen. Twee geiten zijn zwanger, één is al bevallen. Rosemary Adhiambo is een weduwe met zes kinderen van haarzelf en acht van schoonbroers. Ze heeft een moestuintje
waarvan ze verkoopt wat ze niet zelf nodig heeft. De geit heeft al gejongd en de melkproductie is op gang gekomen. De bok wordt ook gebruikt om te fokken met de lokale geiten, zodat de jongen daarvan op een kwalitatief hoger niveau komen.

Voedselaanbod verbeteren

Dora Adhiambo is een weduwe en lid van een van de groepen van Tuvumiliane. Ze heeft vier kinderen en zorgt voor twee kinderen van haar zus. Ze heeft een klein stukje land waarop ze een moestuintje heeft ingericht. Ze kweekt daar sukuma wiki en andere lokale groentesoorten. Dora wil graag wat vee houden voor melkproductie. Nadat ze een geitenstal had gemaakt kreeg ze via Heifer een geit. De geit is nog niet bevallen. Dora hoopt dat dit spoedig zal gebeuren zodat ze met de melk het voedselaanbod voor haar kinderen kan verbeteren.

Monica Okeyo is de tweede vrouw van haar man. Toen de eerste vrouw was overleden kreeg ze ook de zorg voor haar kinderen. Ze heeft een geit gekregen om zo te proberen haar inkomen te verbeteren. Helaas is haar man zijn baantje kwijtgeraakt, waardoor de zorg voor de kinderen helemaal op Monica neerkomt. De vrouw heeft haar zaakjes goed voor elkaar en is op het gebied van landbouw en veeteelt een voorbeeld voor de buurtgenoten.

Barmhartige bokken en geiten

Deze voorbeelden gaan over de i van het OIP: het is een geïntegreerd project en dat betekent dat de medewerkers naast medische en geestelijke zorg ook aandacht besteden aan onderwijs, promotie en landbouwontwikkeling. Maar ze vertellen ook iets over de betekenis van de aanwezigheid van de OIP mensen onder de gewone mensen. Met een geit en bok kun je het leven van mensen echt en langdurig verbeteren. Ook dat is barmhartigheid!

Henk van de Wal, geassocieerd lid
Redactielid van de OIP-nieuwsbrief