See my people

frater Elijah Agilo

Barmhartigheid en broederschap zijn de twee kernbegrippen in het charisma van de Fraters CMM. Mooie woorden. Maar wat komt daarvan tot uitdrukking in het gewone dagelijks leven van fraters? Dat wordt belicht in deze rubriek ‘Zie mijn mensen’ (naar Matteüs 9,35-38). Frater Elijah Agilo is een imposante verschijning. Groot, gespierd en gedistingeerd. Hij ziet er…

Lees verder

frater Eric Magoka

In het Generaal Kapittel van 2002 werd besloten dat de regio Namibië ondersteuning nodig had vanuit andere delen van de congregatie. In Kenia bleek het mogelijk om een paar mensen vrij te maken voor onze medebroeders in Namibië. Zo werden in 2004 de eerste twee Keniaanse fraters uitgezonden naar Namibië: frater Paul Onyisi en ikzelf….

Lees verder

Christianne van de Wal, geassocieerd lid

Samen met andere mensen hebben we een stichting opgericht om het Oyugis Integrated Project van de fraters in Kenia te ondersteunen. Dit is een anti-AIDS-project waar op een geïntegreerde manier wordt gewerkt om AIDS te voorkomen en de gevolgen van de ziekte te bestrijden. Dat gebeurt door voorlichting, medische zorg, maatschappelijke zorg, gemeenschapsopbouw, onderwijs, armoedebestrijding…

Lees verder

frater Harrie van Geene

Die woorden zichtbaar, hoorbaar en voelbaar zijn belangrijk: ze geven aan dat de barmhartige liefde van God in onze zending concreet gestalte krijgt en voor anderen werkelijkheid wordt. Zichtbaar is de barmhartigheid in ons werk, in onze projecten en onze gemeenschappen. Zichtbaar wordt ze in ons onderwijs en onze zorg, en vooral in onze dienende…

Lees verder

frater Paul Onyango Onyisi

Opbouwwerk We doen opbouwwerk onder jongeren. Een van de groepen is die van de Namibian Youth Encounter. Het is een groep voor studenten van universiteiten en colleges. Deelnemers komen uit verschillende Afrikaanse landen. We hebben wekelijks bijeenkomsten van ongeveer een uur, elke donderdag, waarin we elkaar bemoedigen en geestelijk ondersteunen. Daarnaast organiseren we weekenden. Daar…

Lees verder

frater Wim Verschuren

De samenleving verdient barmhartigheid. De samenleving wordt er beter van als ze aandacht besteedt aan mensen die kwetsbaar zijn, van nature minder kansen hebben of om welke reden dan ook in de problemen zitten. Zonder die aandacht verhardt het klimaat en verkommeren de mensen. Mensen verdienen barmhartigheid. Ze moeten weten dat ze er mogen zijn,…

Lees verder

Lex van der Poel, geassocieerd lid

We hebben op het kapittel aan dit onderwerp veel aandacht geschonken: ‘We hebben wat te bieden’, lezen we in het kapittelverslag. Het is van groot belang dat we durven roepen en weten hoe we moeten roepen: het gaat tenslotte om de toekomst van onze gemeenschappen en onze missie op tal van plaatsen. Maar we moeten…

Lees verder

frater Wim Verschuren

Ten diepste heeft ons leven te maken met toewijding aan God Toen ik in Nijmegen studeerde brak die hele anti-autoriteits-, seksualiteits- en religieuze revolutie – met de God-is-dood-theorie – uit. Dat gooide mijn leven, maar ook het leven van mijn gemeenschap ondersteboven. Het raakte ons leven ongelooflijk, ongelooflijk. De religieuze revolutie brak de formalistische manier…

Lees verder

frater Jan Koppens

In mijn leven ben ik soms als die zieke, arme man: Blijf maar van me af, het is goed geweest, laat mij maar liggen, denk ik dan. Waarvoor zou ik me nog inspannen! Waarom de vele hobbels nog nemen, zo eigen aan dit leven? Mijn krachten raken op, meegenomen door koude en harde regen, door…

Lees verder