Zie mijn mensen

frater Paul Onyango Onyisi

Opbouwwerk We doen opbouwwerk onder jongeren. Een van de groepen is die van de Namibian Youth Encounter. Het is een groep voor studenten van universiteiten en colleges. Deelnemers komen uit verschillende Afrikaanse landen. We hebben wekelijks bijeenkomsten van ongeveer een uur, elke donderdag, waarin we elkaar bemoedigen en geestelijk ondersteunen. Daarnaast organiseren we weekenden. Daar…

Lees verder

frater Wim Verschuren

De samenleving verdient barmhartigheid. De samenleving wordt er beter van als ze aandacht besteedt aan mensen die kwetsbaar zijn, van nature minder kansen hebben of om welke reden dan ook in de problemen zitten. Zonder die aandacht verhardt het klimaat en verkommeren de mensen. Mensen verdienen barmhartigheid. Ze moeten weten dat ze er mogen zijn,…

Lees verder

Lex van der Poel, geassocieerd lid

We hebben op het kapittel aan dit onderwerp veel aandacht geschonken: ‘We hebben wat te bieden’, lezen we in het kapittelverslag. Het is van groot belang dat we durven roepen en weten hoe we moeten roepen: het gaat tenslotte om de toekomst van onze gemeenschappen en onze missie op tal van plaatsen. Maar we moeten…

Lees verder

frater Wim Verschuren

Ten diepste heeft ons leven te maken met toewijding aan God Toen ik in Nijmegen studeerde brak die hele anti-autoriteits-, seksualiteits- en religieuze revolutie – met de God-is-dood-theorie – uit. Dat gooide mijn leven, maar ook het leven van mijn gemeenschap ondersteboven. Het raakte ons leven ongelooflijk, ongelooflijk. De religieuze revolutie brak de formalistische manier…

Lees verder

frater Jan Koppens

In mijn leven ben ik soms als die zieke, arme man: Blijf maar van me af, het is goed geweest, laat mij maar liggen, denk ik dan. Waarvoor zou ik me nog inspannen! Waarom de vele hobbels nog nemen, zo eigen aan dit leven? Mijn krachten raken op, meegenomen door koude en harde regen, door…

Lees verder

Henk van de Wal, geassocieerd lid

In de zomervakantie van 2008 hebben wij met ons gezin voor de vijfde keer een bezoek gebracht aan het Oyugis Integrated Project in Kenia. In 2000 vertrokken we voor de eerste keer, onzeker, vol verwachting, met onze twee meiden van 9 en 11 jaar oud. Inmiddels weten we wat ons te wachten staat, zien we…

Lees verder

frater Henrique Cristiano José Matos

Het gevangenispastoraat is betrekkelijk weinig bekend in het geheel van pastorale diensten in de kerk en boekt schijnbaar weinig resultaten. Onder de gelovigen is het in het algemeen weinig aantrekkelijk. Het kan niet vergeleken worden met het jeugdpastoraat, dat gemakkelijk de aandacht trekt. Met het gevangenispastoraat gebeurt vaak het tegenovergestelde. Men hoort vaak zeggen: laat…

Lees verder

frater Paul Damen

Het is duidelijk dat frater worden een levenskeuze is die niet veel mensen meer maken. Staat het niet ver af van het gewone leven in onze maatschappij? Is het niet een beetje wereldvreemd? Je bent je vrijheid dan toch kwijt? Hoe kun je nu zo gelukkig zijn? En toch: ik kom maar heel weinig mensen…

Lees verder