Privacyverklaring


Het hoofdbestuur van de Congregatie der Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid (Fraters CMM) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Hoofdbestuur fraters CMM

adres:     Gasthuisring 54, 5041 DT, Tilburg, Nederland
tel.:          013-5432777
e-mail:    generalboard@cmmbrothers.nl
web:        https://www.brotherscmm.org

Registratie

Fraters CMM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, deelneemt aan activiteiten, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien van toepassing:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • e-mailadres
  • telefoonnummer

Fraters CMM verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, bijvoorbeeld  voor de verzending van het magazine. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verder verspreid. Fraters CMM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • verzenden van Magazine Fraters CMM, nieuwsbrieven, en/of andere correspondentie;
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • registratie van uw aanmelding voor activiteiten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

Fraters CMM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens als u aangeeft betrokken te willen zijn/blijven bij de Congregatie Fraters CMM, door uw aanmelding voor een activiteit, of door uw aanvraag voor een abonnement voor het Magazine Fraters CMM of andere nieuwsbrieven, of door het insturen van uw adreswijziging (fysiek adres of e-mailadres);

U kunt ons te allen tijde een verzoek doen om inzage, aanpassing of verwijdering van uw gegevens uit ons bestand. Verzoeken en klachten kunt u indienen bij de uitvoerende Joyce Kortekaas, via j.kortekaas@cmmbrothers.nl of op het adres: Gasthuisring 54, 5041 DT,  Tilburg.

Beveiliging

Fraters CMM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Joyce Kortekaas, via j.kortekaas@cmmbrothers.nl of op het adres: Gasthuisring 54, 5041 DT,  Tilburg.

Bent u niet tevreden over afhandeling, dan kunt u zich richten tot het hoofdbestuur van de Fraters CMM, via generalboard@cmmbrothers.nl of op het adres: Gasthuisring 54, 5041 DT,  Tilburg.

Cookies

NederlandsOm de effectiviteit van deze website te meten wordt er gebruikersdata in cookies opgeslagen. Deze data is geanonimiseerd. Deze data wordt opgeslagen in de betreffende analyse tool en wordt na 26 maanden automatisch verwijderd. Toegang tot deze data is begrensd tot de eigenaar van de website en de door de eigenaar van de website aangewezen partij [Studio Alloy] die de data analyseert.Voor de verzameling van deze data worden externe tools gebruikt. Één of meerdere van de volgende tools kan op verschillende momenten ingezet worden.

  • Google Analytics
  • Google Search Console
  • Hotjar