Andere vormen van verbondenheid

Er zijn nog meer mogelijkheden om te delen in onze spiritualiteit: in de Beweging van Barmhartigheid, de jongerenbeweging Ambassadors of a Worldwide Brotherhood, of als vrijwilliger in een van onze communiteiten. Wat past jou?

Beweging van Barmhartigheid

De Beweging van Barmhartigheid (BvB) is een initiatief van de Fraters CMM en Zusters SCMM en werd in Nederland opgestart in 1998. Ze is inmiddels een zelfstandige stichting (sinds 2005) en telt zo’n 2000 participanten in heel Nederland. Ook in andere landen zijn inmiddels soortgelijke bewegingen actief onder dezelfde of een andere naam.

De BvB is een netwerk van mensen die zich op eigen wijze en in hun eigen positie in de maatschappij voor barmhartigheid willen inzetten. De beweging is actief in verschillende domeinen. Ze verbindt onder meer mensen die werken in de zorg, het onderwijs, het jeugdwerk en het management. De BvB staat uitdrukkelijk open voor leden uit verschillende kerken, culturen en religies.

Een paar keer per jaar organiseert ze een landelijke bijeenkomst. Tijdens deze landelijke bijeenkomsten kunnen leden elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en nader kennis maken met de spiritualiteit van barmhartigheid.

Ook biedt de BvB ‘leerroutes in barmhartigheid’. Dit zijn cursussen waarin mensen diepgaand kennismaken met de traditie(s) van barmhartigheid en zich persoonlijk kunnen oefenen in deze levenshouding. De leerroutes zijn korte, intensieve trajecten voor kleine groepen. Voor meer informatie: www.barmhartigheid.nl

In andere landen waar de fraters actief zijn, zijn soortgelijke bewegingen ontstaan. In Indonesië startte frater Ad Hems CMM een Beweging van Barmhartigheid in Balige, Noord-Sumatra. Het doel van deze beweging is om de waarden van barmhartigheid te delen met anderen. Samen met de Zusters SCMM organiseren de fraters maandelijkse bijeenkomsten met families. Er zijn gebedsvieringen en samen spreken ze over barmhartigheid in het gezinsleven. Bij deze beweging zijn meer dan honderd gezinnen betrokken.

In Brazilië is er al jarenlang een gebedsgroep in São Joaquim de Bicas, die ook gericht is op promotie van de werken van barmhartigheid. Een van de activiteiten was het bezoeken van gevangenen, wat later uitgroeide tot een officieel gevangenispastoraat onder leiding van Frater Henrique. Ook in Coronel Fabriciano is er een zeer actieve beweging. De leden worden ‘geassocieerden’ van de fraters genoemd (zonder de officiële verbintenis van het geassocieerd lidmaatschap). Aan het eind van het jaar nemen ze deel aan een driedaagse spirituele retraite, samen met jongeren van de Ambassadors WWB en de roepingengroep ( GVM de Janaúbas).

Ambassadors of a Worldwide Brotherhood

Voor jongeren (18-30) is er de jongerenbeweging ‘Ambassadors of a Worldwide Brotherhood‘ (WWB), een initiatief van de Fraters CMM.

Sinds 2008 is er om de drie jaar een internationale bijeenkomst, gekoppeld aan de Wereldjongerendagen. De WWB is een internationale groep jongeren die ook in hun eigen land, in het dagelijks leven,  actief bezig is met het werken aan hun verlangen: een wereld van barmhartigheid en broederschap.

De doelstelling van de WWB is jongeren samen te brengen, die vanuit hun eigen cultuur zich willen inzetten voor de wereldwijde beweging van barmhartigheid en broederschap.

De Nederlandse groep komt enkele keren per jaar bijeen in een bijeenkomst van bezinning en bijbelmeditatie, maar ook worden maatschappelijk betrokken activiteiten georganiseerd, zoals het verzorgen van een kerstlunch voor daklozen, begeleiding van een bijbelstudiegroep, of vrijwilligerswerk in een project van de fraters.

Voor meer informatie: www.worldwidebrotherhood.com, of stuur een email naar frater Broer Huitema, projectleider van WWB Nederland: info@worldwidebrotherhood.com

Vrijwilligerswerk

In Nederland zijn, naast het Generalaat waar het hoofdbestuur is gevestigd, momenteel 4 fratercommuniteiten. De meeste fraters in Nederland hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar dat wil niet zeggen dat zij niet meer actief zijn, integendeel.

Elke communiteit zet zich op een eigen manier in voor de samenleving en voor elkaar. Door de opvang van vluchtelingen in fraterhuis De Vuurhaard, met een inlooplunch voor ouderen in de Elimcommuniteit, met mogelijkheden tot bezinning in Kloosterhotel ZIN in Vught, en in vieringen en gastvrijheid in woonzorgcentrum Joannes Zwijsen. Daar kunnen we soms best wat hulp bij gebruiken. Zonder onze vrijwilligers zouden we dit niet voor elkaar krijgen.

Voel jij je geroepen om iets te doen? Geroepen om het verschil te maken, al is het maar voor één enkel persoon?

Neem eens contact op via e-mailadres
join-us@cmmbrothers.nl en vertel ons wat je zoekt. Wij denken graag met je mee over mogelijkheden.