Hoe word je frater?

Als fraters zijn we actief op zoek naar gemotiveerde mensen die onze gemeenschap kunnen komen versterken en verjongen. Er zijn altijd te weinig werkers in de wijngaard, zegt het evangelie. En er zijn ook nooit genoeg fraters, zeggen wij daarbij.

Noviciaat

Als je frater wilt worden, krijg je eerst een vormingstijd: we gebruiken daarvoor de term noviciaat. Het noviciaat is een tijd voor persoonlijke verdieping van het geloof: om te leren bidden, om de Schrift te leren lezen en thuis te raken in de kerk. Het is ook een tijd om ons werk en onze gemeenschappen te leren kennen en je te oefenen in een gemeenschap te leven. Uiteraard is het ook een tijd om, onder begeleiding van een novicenmeester, bezig te zijn met belangrijke persoonlijke geloofsvragen en levenskeuzes.

Geloften

Na die vormingstijd, die minstens twee jaar duurt en vaak iets langer, kun je ervoor kiezen om je aan de frater-gemeenschap te verbinden: eerst voor een jaar en als je merkt dat je in dit leven gelukkig bent, voor altijd. Voor het uitspreken van die verbintenis hanteren we de term professie of geloften: je kunt tijdelijk professie doen en die een paar keer vernieuwen; daarna doe je professie voor het leven.

Vorming blijft een belangrijk aandachtspunt, ook nadat je je met ons verbonden hebt. We zijn ervan doordrongen dat een religieus leven gevoed moet worden, vanuit lezing en gebed, liturgie en studie, werk en bezinning, ontmoetingen en gemeenschapsleven. Dat geldt voor alle fraters, jong en oud.

Religieus leven

Wat houdt het in om frater te zijn en deel uit te maken van een religieuze gemeenschap? Het meest zichtbare is misschien dat we samen met andere fraters in communiteiten wonen. Ook eigen aan ons leven is de manier waarop we onze dagen indelen. We streven daarin naar een zekere balans: er is ruimte voor werk en gebed, voor momenten van stilte en studie, voor ontmoetingen en gemeenschappelijk samenzijn. Een van de geheimen van religieus leven is dat je een zorgvuldig evenwicht bewaart tussen wat we wel aanduiden als actie en contemplatie, oftewel tijden waarop je aan het werk bent en tijden voor bezinning en geestelijke voeding. Om die reden hebben we elke ochtend en elke avond een eenvoudige gezamenlijke gebedsviering, die onze dag omlijst en structuur geeft. Ook vieren we regelmatig samen de eucharistie en nemen we persoonlijk tijd voor stilte en gebed. Daarnaast plannen we af en toe een wat uitgebreidere retraite. Maar een belangrijk deel van de dag en week zijn we gewoon aan het werk, alleen of samen met anderen.

Leven in navolging van Jezus

Iets minder zichtbaar is het waarschijnlijk, dat we als fraters leven vanuit een leefregel. Dat is een tekst die direct is geënt op het evangelie: want als fraters proberen we te leven in navolging van Jezus. Het is een eenvoudige maar tegelijk radicale navolging, met een vérgaande persoonlijke toewijding. We kiezen ervoor om geheel en al beschikbaar te zijn voor God en heel ons leven te openen voor een persoonlijke relatie met Hem. Dat brengt een aantal andere keuzes met zich mee. We kiezen voor een leven in gemeenschap met anderen, zien af van persoonlijke bezittingen en proberen zoveel mogelijk samen te delen. We zien af van een huwelijk en gezinsleven en kiezen voor een leven met medebroeders. Daarbij beloven we trouw en gehoorzaamheid aan de fratergemeenschap waarin we leven. Deze keuzes samen worden ook wel de drie geloften genoemd, namelijk die van religieuze gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid. Het zijn de grondbegrippen van religieus leven in de rooms-katholieke traditie en ze vormen ook de grondstructuur van ons fraterleven.

 

Interesse?

In 2009 verscheen het boekje ‘Fraters’. Het vertelt iets over de fraters die nu wereldwijd aan het werk zijn. Het gaat over onze manier van leven, onze projecten, geschiedenis, communiteiten in Nederland en onze spiritualiteit. Het is verkrijgbaar bij het secretariaat van het generaal bestuur, Gasthuisring 54, 5041 DT Tilburg, tel. 013-5432777, e-mail: join-us@cmmbrothers.nl. Of vraag naar frater Niek Hanckmann van de werkgroep “Toegewijd Leven’ voor een persoonlijk gesprek.