Spiritualiteit

We werken hard aan de opbouw van onze projecten en gemeenschappen. Maar wat drijft ons? Vanwaar die inzet om meer menselijkheid in de samenleving te brengen? Vanwaar dat verlangen om hartelijke en broederlijke leefgemeenschappen op te zetten? Vanwaar die belangrijke plaats van gebed en meditatie in ons leven?

Het is niet zo makkelijk om in een paar zinnen te vertellen wat fraters zijn en waar wij voor staan. We gebruiken vaak het woord ‘spiritualiteit’ als we het hebben over onze bezieling en inspiratiebronnen. Deze pagina’s gaan daarover: over de geest waar wij uit leven en wat voor soort religieuzen we zijn.

Jezus, Barmhartige Broeder

Ons leven is eigenlijk alleen te begrijpen als je ziet wie in ons midden aanwezig is: Jezus. De manier waarop Jezus Gods liefde heeft voorgeleefd heeft ons blijvend geraakt en veranderd.

Lees meer over Jezus

Barmhartigheid

Barmhartigheid is niet alleen iets waar we ons voor inzetten, het is eigenlijk een soort levenshouding. Kenmerkend voor een leven vanuit barmhartigheid is de trits ‘zien, bewogen worden en in beweging komen’.

Lees meer over barmhartigheid

Broederschap

Je kunt je ook broeder of zuster voelen van mensen die je niet kent en solidair met hen zijn. Het besef van broederschap en zusterschap wordt dan dieper en veelomvattender.

Lees meer over broederschap

Leven in gemeenschap

Ons leven en werken begint in de gemeenschap waarin we leven. Dáár krijgen onze idealen een concrete vorm en van daaruit vertrekken we voor ons werk in de wereld rondom ons.

Lees meer over leven in gemeenschap

Vincent de Paul

Vincent de Paul (1581-1660) wordt ook wel de ‘vader van de armen’ genoemd. Hij ijverde ervoor dat de kerk aanwezig zou zijn onder de allerarmsten. ‘Ons klooster, dat is de wereld’.

Lees meer over Vincent de Paul

Maria

De volledige naam van onze congregatie luidt: Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid. Wat betekent zij voor ons?

Lees meer over Maria, Moeder van Barmhartigheid