Broederschap

Je kunt je ook broeder of zuster voelen van mensen die je niet kent en solidair met hen zijn. Het besef van broederschap en zusterschap wordt dan dieper en veelomvattender.

Broeders en zusters van elkaar

In het woord broederschap klinkt het verlangen door van mensen die er voor elkaar willen zijn. Mensen die voor elkaar aandachtig zijn en met elkaar meeleven in vreugde en verdriet. Mensen die voor elkaar zorgen en in één huis willen wonen. Mensen die de belangrijke dingen willen delen en elkaar dienen en ondersteunen.

Universele broederschap

Maar broederschap gaat verder dan liefdevolle gemeenschap in eigen kring. Je kunt je ook broeder of zuster voelen van mensen die je niet kent en solidair met hen zijn. Het besef van broederschap wordt dan breder en veelomvattender, namelijk universele, wereldwijde broederschap. ‘Alle mensen worden broeders’, luidt een oud en bekend lied.

Het ideaal van broederschap is niet vrijblijvend, het heeft bepaalde consequenties. Als mensen verbroederen, dan betekent het dat ze elkaar respecteren en elkaars gelijken worden. In het verlengde van het ideaal van broederschap ligt de hoop op een vreedzame en eerlijke samenleving.

Visoen

Het ideaal van broederschap heeft niet alleen een politieke, maar ook een religieuze kant: het is geloven in een wereld van gerechtigheid en daaraan willen werken. Het is, geïnspireerd door oude Bijbelse verhalen en visioenen, die wereld zien en mogelijk maken.

Een oud bijbels ideaal

We volgen als religieuzen een heel oude traditie om elkaar als broeders en zusters te willen zien. Die woorden zijn namelijk vanaf het allereerste begin door christenen als aanspreekvorm gebruikt. Jezus had zijn leerlingen gezegd: probeer voor elkaar een broederlijke liefde op te brengen. Dat betekent: probeer samen op te trekken en samen te delen wat je ontvangt. Probeer als oudste liefdevol te zorgen voor de jongeren en als jongste liefdevol voor de ouderen. Weet dat je deel uitmaakt van één grote familie en dat je allemaal kinderen van één Vader bent. Op de vraag wie dan eigenlijk je broeders en zusters zijn, gaf Jezus het antwoord: alle mensen die leven naar het woord van God. Kijk maar eens goed om je heen, dan zie je meteen voor wie jij een broer of zus kunt zijn. En let vooral op de kwetsbare mensen en degenen die vergeten of verloren dreigen te raken: dat zijn ook je broers en zussen!

Openheid en gastvrijheid

Het ideaal van broederschap heeft dan ook veel te maken met het ideaal van barmhartigheid. Broederschap staat voor het verlangen om samen een gemeenschap te vormen. Maar het staat ook voor de bereidheid om die gemeenschap te openen en anderen daarin gastvrij te ontvangen.

Onvermijdelijke conflicten

Broederschap is een belangrijke christelijke waarde, maar dat wil niet zeggen dat het tussen broeders en zusters in christelijke zin altijd pais en vree is. Broederschap is een verre van eenvoudige opgave. Je kiest je broers en zussen niet uit, je ontvangt ze en moet met ze leren leven.

De Bijbelse verhalen geven genoeg voorbeelden van strijd en afgunst onder broers en zussen, net als onder de leerlingen van Jezus en de apostelen in de vroege kerk. En tegelijk klinkt de boodschap: probeer toch die broederlijke liefde voor elkaar op te blijven brengen. Probeer voorbij te gaan aan de soms enorme verschillen die mensen kunnen verdelen. Streef na een conflict altijd weer naar vrede en verzoening.

Grensverleggend

Broederschap is een moeilijk maar ook vreugdevol ideaal dat grenzen verlegt, dat merken wij als fraters in onze internationale gemeenschap heel goed. Het is in wezen een eenvoudig begrip: je zou het kunnen zien als de medemenselijkheid die je wordt gegund en die je op jouw beurt anderen kunt bieden. Het is ook een heel radicaal beginsel, zoals onze leefregel duidelijk verwoordt: Jezus Christus is gekomen om de scheidsmuren die mensen van elkaar verwijderd houden, af te breken. Wij beleven deze werkelijkheid in een leefgroep waarin verschillen van afkomst, landaard, smaak, karakter, werkzaamheden en maatschappelijk aanzien geen scheiding mogen veroorzaken. Door zo te leven belijden wij dat wij in Christus elkaars broeders zijn geworden.

Broederschap is een ideaal dat je kunt oefenen. Wij proberen het in onze internationale communiteiten in de praktijk te brengen. En het heeft eveneens een centrale plaats in onze internationale jongerenbeweging ‘Ambassadors of a Worldwide Brotherhood’.