Jezus onze barmhartige broeder

Ons leven is eigenlijk alleen te begrijpen als je ziet wie in ons midden aanwezig is: Jezus. De manier waarop Jezus Gods liefde heeft voorgeleefd heeft ons blijvend geraakt en veranderd.

Jezus kennen

Ons leven wordt geïnspireerd door Jezus Christus. Hij is voor ons een voorbeeld en een richtingwijzer. Dagelijks lezen we uit het evangelie om Hem beter te leren kennen, beter te leren begrijpen. Hij leert ons te kijken naar God, naar mensen, naar de wereld. Bij hem zien we wat Gods liefde in deze wereld kan bereiken en wat de echte betekenis van barmhartigheid is. Het brengt een blijvende verandering teweeg: blinden zien, lammen lopen, rijken delen hun bezit met armen. Daarom zien wij in Jezus onze hoogste levensnorm: zijn woord en voorbeeld zijn richtinggevend voor heel ons leven.

Doen wat Jezus deed

Daarom willen wij mensen worden naar Jezus’ beeld en in zijn geest. In ons leven proberen we te doen wat Hij heeft gedaan: dienen en verlichten, een verlossend woord spreken, een helpende hand zijn. Het is Jezus die ons in het evangelie leert hoe meer menselijkheid in de wereld te brengen. Hij keek mensen echt aan, vooral hen die niemand zag: vreemdelingen, veroordeelden, gehandicapten, zieken, armen en kinderen. Hij gaf hen oprechte aandacht, trok zich hun lot aan en sprak hen bemoedigend toe.

Jezus zien in de medemens

Graag herinneren wij ons de uitspraak van Jezus in het evangelie volgens Matteüs: “al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.” (Mt. 25, 40) Het nodigt ons uit om in de ander, juist in degene van wie we het het minst verwachten, Jezus te herkennen. Dat tekent de wijze waarop we ons voor de ander inzetten: alsof het voor Jezus zelf is. Vanuit deze inspiratie zetten we ons in voor allerlei vormen van werken van barmhartigheid.

Jezus onze eerste broeder

Jezus zegt nog iets anders. Hij heeft het over de “geringsten van mijn broeders”. Jezus noemt de mensen zijn broeders. Ook wij mogen ons onder zijn broeders weten. Wij zien Jezus als onze eerste broeder, als het ultieme voorbeeld van de barmhartige broeder. Hij verbindt ons met de ander, in elke tijd en op elke plaats. Zo voelen wij ons thuis in een wereldwijde broederschap. Daarmee krijgt onze roeping als fraters een diepere dimensie. Het roept ons op om werkelijk als broeders in deze wereld te staan. Door ons leven en werk willen wij het gedachtengoed en de levenswijze van Jezus present stellen. Sterker nog: we geloven dat hij zelf present is in het werk dat we doen én in de mensen die we ontmoeten.